Första Östersjöfisket av skarpsill MSC-certifierat

Ett lettiskt fiske av skarpsill är nu MSC-certifierat. Beståndet mår bra och bifångsten av andra arter är minimal visar granskningen. Tidigare har avsaknad av en förvaltningsplan på EU-nivå för Östersjöns skarpsillfiske satt käppar i hjulet för certifiering, men nu finns en plan på plats.

– Detta är en mycket positiv utveckling för Östersjöregionen. Det illustrerar styrkan av att ha en EU-förvaltningsplan för både torsk, sill och skarpsill på plats och visar att fisket i Östersjön kan uppfylla MSC:s strikta krav, säger Minna Epps, chef för MSC i Skandinavien och Östersjöregionen, i ett pressmeddalnde.

Certifiering av skarpsill har varit på gång länge. Redan 2008 gick ett svenskt fiske av skarpsill in i granskning för att se om de klarade MSC:s miljöstandard för ett hållbart fiske. De föll på målsnöret. Tack vare att EU nu tagit fram en långsiktig plan för bestånden av torsk, sill/strömming och skarpsill i Östersjön, bereder det vägen för fler fisken att klara MSC:s miljöstandard.

– Tidigare fanns bara ett MSC-certifierat fiske av skarpsill, i Nordsjön. Nu hoppas vi att resultatet för det lettiska skarpsillfisket kan inspirera fler yrkesfiskare i Östersjön att gå in i granskning för att se om även deras fisken uppfyller kraven. Just nu är Finland på gång att granska sitt fiske, säger Kari Stange sakkunnig inom fiske för MSC i Skandinavien och Östersjöregionen.

Det certifierade fisket omfattar 22 trålare som fiskar ute på öppet hav. Trålarna drivs av 11 lettiska fiskeföretag som landade 16 437 ton skarpsill förra året, vilket motsvarade cirka 8 procent av EU:s kvot för skarpsill i Östersjön. Fångsten landas i Lettland för att bearbetas till skarpsill i saltlake och i olja för konsumtion. De flesta produkterna exporteras till europeiska länder, medan en dryg tiondel går till inhemska marknaden.

– MSC-certifikatet öppnar dörrar till nya marknader som tidigare varit stängda för lettiska fiskare. Med certifieringen kommer också nya ansvar för fiskarna. Vår organisation kommer att övervaka processen och samla in data om fångster och om MSC-certifierad export av skarpsill. Vi tror att denna certifiering kommer att ge många nya fördelar i framtiden, säger Inarijs Voits, ordförande i LFPO:s styrelse.

Intressant är också att detta är det första MSC-certifierade skarpsillsfisket för konsumtion. Den skarpsill som svenska yrkesfiskare tar upp i Östersjön eller den som fiskas i Nordsjön och är MSC-märkt används enbart till fiskmjöl och fiskolja. I Skagerak finns det dock ett svensk skarpsillsfiske för konsumtionsändamål.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Gilla Habergsgubben på Patreon!
Become a patron at Patreon!