Folkemødet om fiskeri

I Danmark har de något som heter Folkemødet. Det är en slags dansk motsvarighet till den svenska Almedalsveckan. Dvs ett salutorg för politiska åsikter, en mässa för främst makthavare och beslutsfattare. Folkemødet äger rum på Bornholm medan Almedalsveckan äger rum på Gotland. Ytterligare en likhet mellan de två är alltså att de äger rum på varsin ganska isolerad ö i Östersjön.

Folkemødet

När det gäller fiske och fiskeri så är dock antalet programpunkter på Folkemødet betydligt fler än vad antalet fiskepunkter är i Almedalen.

Landsforeningen Levende Hav och miljöorganisationen Oceana är hårt inriktade på att driva frågan om ett bottentrålsförbud på det danska Folkemødet. 5 programpunkter handlar om detta och dessutom finns det två programpunkter om att fiska kräftor (jomfruhummer) med bur (tinor) istället för med trål och en om överfiske i Östersjön.

Dessutom ordnar Landsforeningen Levende Hav en programpunkt om hur användningen av fossila bränslen kan avvecklas, MSC har några punkter om MSC-märkning och Folketinget ordnar en debatt om Brexit. Merkur andelskasse ordnar ett möte om kustfiske där de påstår att det är samma sak som miljövänligt fiske.

Danska fiskeriorganisationer lyser med sin frånvaro som arrangörer på Folkemødet och istället dominerar miljöorganisationer.

Programpunkterna avspeglar miljöorganisationernas agenda. En agenda som är ogenomförbar men som också skadar allmänhetens bild av fisket och döljer flera av de stora problemen för fisket. De problem som döljs är problemen med säl och skarv vilka gör garnfiske praktiskt taget omöjligt i stora delar av Östersjön, däribland kring Bornholm. Ett bottentrålsförbud skulle döda fisket istället för att rädda det.

Ett annat problem som döljs av miljörörelsernas agenda är att yrkesfiskets stora problem rent generellt är överkapacitet. Sannolikt inte så stor i Danmark idag, men stor i det demersala svenska fisket (fisket på bottenlevande fisk). Enklaste sättet att åtgärda problem med överkapacitet och det enda kända sättet som fungerar är genom att införa överförbara fiskerättigheter (TFC/ITQ).

I förhållande till torskbeståndet i västra Östersjön finns det dock också en överkapacitet i Danmark. Fisket i västra Östersjön har i flera år varit för stort (överfiske) och kvoten har därför fått minskas kraftigt, men är ändå för stor. Minskad kvot för de yrkesfiskare som är verksamma i området innebär att många av dem kommer att slås ut. Det är sannolikt nödvändigt för att rädda torsken, men är ett stort problem för yrkesfisket. Ändå är det sannolikt nödvändigt.

Att fiska kräftor (jomfuhummer) med bur är ett ekonomiskt fungerande alternativ som Landsforeningen Levende Hav mycket riktigt säger. I Sverige fiskas cirka 25% av kräftorna med bur. Burfisket sker i huvudsak i områden där trålning är förbjudet eller omöjligt såsom innanför trålgränsen eller på bottnar med mycket sten och ojämnheter så att trålning inte är möjligt.

Lämpliga bottnar för burfiske av kräfta är relativt få i Danmark så kanske är det inte ett gångbart alternativ i danska vatten. Det går inte att bedriva burfiske på områden där det trålas eftersom burarna då fastnar i trålarna och/eller förstörs. Burfiske kräver sannolikt områden med totalt trålfiskeförbud som exempelvis i södra Kattegatt eller i vindkraftsfarmer.

Att kustfiske skulle vara miljövänligt fiske är delvis sant. Men inte helt sant. Det är inte heller det enda miljövänliga fisket. Det mest miljövänliga fisket är nämligen det storskaliga pelagiska fisket på sill, makrill, skarpsill (brisling), blåvitling etc. Inga större mängder bifångster, inga däggjursfångster, inga fågelfångster, inga skadade bottnar och låg bränsleförbrukning i förhållande till fångad mängd fisk.

I kustfisket med garn finns bifångster av havsdäggdjur och fåglar. I kustfisket med bottentrål finns skador på bottnar och och problem med bifångster, framförallt inom kräftfisket (jomfruhummerfisket). Bränsleförbrukningen är dock låg i fiske med passiva redskap som garn, bur och backor (långrev).

Läs mer:

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!