Veckans båt – NG 6 Mia

NG 6 Mia är en gammal dansk träkutter som idag är hemmahörande i Oxelösund. Båten är på 12 bruttoton och 12 meter lång med en motor på 140 kW. Fiskar främst sill med bottentrål men står även upptagen i EU:s fiskebåtsregister för fiske med garn. 2016 landade NG 6 Mia 445 ton sill, allt fiskat på kustkvoten.

Idag ägs båten av Edivel AB i Enhörna nordväst om Södertälje som verkar ägas av Ann Sylvia Maria Reinholdsson och Karl Vilhelm Stefan Lönberg i Hemse på Gotland. På bilder av båten som tagits av Maria Karlsson och Ola Ahlén så verkar det dock vara en person vid namn Mikael (Michael) Karlsson bror till Maria Karlsson, man eller far?). Kanske är styrelsen i i bolaget inte samma personer som äger den, kanske handlar det om nån slags bulvanförhållande eller så är de alla släkt med varandra Samma två personer som äger Edivel AB äger också landtransportföretaget Mehdraf AB och har tidigare också ägt fler transportföretag.

Mehdraf AB har ett dotterbolag, Sandhurst International Ltd som står som hemmahörande i Panama. Det enda bolag med det namnet som går att hitta vid en nätsökning har dock en adress på Guernsey och det anges att det är en hobby- och leksaksaffär.

I Panama finns dock ett bolag med namn Sandhurst Foundation som är kopplade till Panamapppren, den stora skattesmitarhärvan med koppling till en advokatfirma i Panama, Någon koppling mellan dotterbolaget till Mehdraf AB och Sandhurst Foundation har jag inte funnit.

Oavsett om det finns en koppling mellan de två Sandhurstbolagen eller ej är förekomsten av ett dotterbolag i Panama märklig med tanke på att Mehdraf AB är ett lokalt transportbolag i Sverige och Edivel AB är ett bolag som bedriver yrkesfiske. Bolag i Panama tyder på att det antingen finns ett bekvämlighetsflaggat fartyg med i bilden eller att det handlar om nån form av skatteflykt.

Michael Karlsson är vad jag förstår samme person som tidigare ägde eller arbetade för Oxelöfisk AB och som 2006 dömdes för grovt skattebrott på grund av tveksam dieselhandel. 2003 uppmärksammades han också för att han köpte en båt för 1,6 miljoner kronor som han sen fick statligt skrotbidrag på 7 miljoner kronor för. Oxelöfisk AB äger NG-35 Ellis, en annan båt som fiskar sill på kustkvoten, 217 ton år 2016. Ägare av Oxelöfisk AB verkar vaar Kjell-Åke Karlsson och Fredrik Jansson som är VD (kanske den sistnämnde inte är delägare). Kjell-Åke Karlsson äger också NG 91 Carola och han är vad jag förstår bror till Michael Karlsson.

Det är också märkligt med en båt som fiskar 445 ton av en kustkvot på totalt cirka 1 700 ton. Utöver NG 6 Mia finns det ytterligare ett par båtar, NG-35 Ellis är en av dem, som fiskar ungefär lika mycket sill på kustkvoten. Tanken med kustkvoten var knappast att några få båtar skulle fiska det mesta, men det åskådliggör problemet med fritt tillträde och inga överförbara fiskerättigheter. Ägarna av NG 6 Mia gör dock inget fel, det är regelverket som måste betraktas som tveksamt.

NG 6 Mia byggdes 1964 på E. Mortensen Skibs- og Bådeværft i Danmark, hette 1989 SG 13 Pepico med Cort Meier Olsen som ägare. Bytte namn till HG 114 Magnus Ø år 2006 med Gustav Øglend som ägare. Hemmahamn var då Hirtshals. 2008 blev båten O 92 Amanda med hemmahamn i Kerteminde och med Sven Ole Jørgensen, från 2010 O 92 Guldsand och med Hans Rasmussen som ägare. 2015 köptes båten av Edivel AB och blev svensk med namnet NG 6 Mia.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!