Isabella Lövin berömmer svenska yrkesfiskare

Isabella Lövin

Isabella Lövin. Foto: Emelie Asplund

För tio år sedan kom Isabella Lövins bok ”Tyst hav – jakten på den sista matfisken” ut i handeln. Det är en bok som är problematisk och med en del sakfel. Efter att ha läst den boken och konstaretat att många påståenden inte stämde började jag skriva om yrkesfiske.

Isabelle Lövin menar i en intervju i tidningen Hav & Vatten att hon fortfarande för en kamp mot överfiske och exploatering av havens resurser. Men hon passar också på att berömma Sveriges yrkesfiskare.

– I Sverige tycker jag att det har skett en jättestor attitydförändring inom yrkesfisket under de här tio åren. Från ett slags förnekelse av att det över huvud taget finns ett problem till att man nu är en del av lösningen. Man tar ansvar och är stolt över det. Det tycker jag är en enormt positiv utveckling, säger hon till tidningen Hav & Vatten.

Det globala fisket är en annan femma. Där återstår fortfarande väldigt mycket att göra menar Isabella Lövin, som gick från att vara journalist och författare till att bli politiker i Miljöpartiet på heltid. Förutom att i dag vara vice statsminister samt minister för klimat och internationellt utvecklingssamarbete kan hon även titulera sig ”Sveriges miljömäktigaste”.

Nyligen stod hon, tillsammans med flera andra svenska ministrar, också värd för FN:s havskonferens i New York. Den arrangerades av Sverige tillsammans med önationen Fiji och i fokus stod det globala utvecklingsmålet 14 som handlar om friska och levande hav.

– Om man tittar på hela den globala agendan är mål 14 det mål där alla trender går åt fel håll. Vi ser att överfiske och illegalt fiske fortsatt hotar världens fiskebestånd. Och den marina nedskräpningen ökar och tilltar mycket snabbt. Om de här trenderna fortsätter kan vi se mer plast än fisk i våra hav år 2050, säger Isabella Lövin som intervjuas i senaste numret av tidningen Hav & Vatten.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!