Danskt tjuvfiske i Öresund

Det är välkänt sen decennier att danska fiskare från Nordsjälland tjuvfiskar i Öresund med trål. Sen 1931 är trålfiske förbjudet i Öresund men danska fiskare fiskar trots det med trål. De gör det på nätterna och andra tider när risken för upptäckt är liten. Förfarandet är välkänt bland fiskare i både Danmark och Sverige. I år har Öresundsakvariet i Danmark rapporterat att de sett danska trålare även på dagtid.

Att det skulle röra sig om stora trålare som Kristian Vedel Christiansen från Öresundsakvariet hävdar är dock nonsens. Det handlar om små trålare som kan vara lika små som garnbåtar men ofta är något större.

Att jämföra med skogsavverkning som Vedel Christiansen är inte helt orimligt, men egentligen är det mer likt plöjning inom jordbruket. En plöjd åker är ungefär detsamma som en bottentrålad botten. Livet förändras och det kan medföra färre arter, men det behöver inte medföra mindre liv i området för det. Det kan bli fler individer av de arter som finns kvar.

För fisken som sådan har det dock ingen betydelse om den fångas med garn eller trål. Fiskas det för mycket så minskar mängden fisk oavsett vilken metod som används.

Och naturligtvis kan Öresund inte göras till ett reservat där fiske helt skulle vara förbjudet. Men rimligt är att trålfisket fortsatt kan vara förbjudet. För det behövs verkligen inget naturreservat.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!