Ökat yrkesfiske på sötvattenskräftor

Det svenska yrkesfiskets fångster av sötvattenskräftor har ökat kraftigt under den senaste femtonårsperioden, om än från en låg nivå. Från 2000 till 2016 har fångsterna mer än tiodubblats, från cirka 20 ton till över 200 ton per år. Från 2000 till 2008 ökade fångsterna kontinuerligt och mycket men därefter har ökningen av fångsterna varit mer begränsad.

Källa: Jordbruksverket

Yrkesfisket efter sötvattenskräftor sker huvudsakligen i Vättern och Hjälmaren. Statistiken visar att fångsterna har ökat i båda dessa sjöar. Insjöfiskarna har insett att kräftor kan ge dem bättre inkomster än många andra arter vilket lett till ett ökat fiske. Enligt uppgifter från Länsstyrelsen i Jönköping har beståndet av kräftor ökat markant tack vare en bra förvaltning vilket möjliggjort större fångster. Länsstyrelsen menar också att det ökade kräftfisket gjort det möjligt för flera insjöfiskare att fortsätta med sin verksamhet vilket kanske inte skulle varit fallet annars.

Källa: Jordbruksverket

Jämfört med fångsterna av sötvattenskräftor i fritidsfisket är yrkesfisket fångster små. Havs- och vattenmyndigheten uppskattar i sin rapport ”Fritidsfiske i Sverige” att fritidsfisket fångade ca 700-1 000 ton sötvattenskräftor per år under 2013-2015, vilket kan jämföras med yrkesfiskets fångster under samma period på strax under 200 ton.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Gilla Njord på Patreon!
Become a patron at Patreon!