Svea blir namnet på Sveriges nya forskningsfartyg

forskningsfartyg Svea300.jpg

SLU bygger, på uppdrag av regeringen, ett nytt oceangående undersöknings- och forskningsfartyg. Före en tid sen avslöjade SLU:s rektor att fartyget ska heta Svea. Namnvalet har föregåtts av en namntävling.

– Vi har genomfört en namntävling där över 1000 förslag kom in, och vi valde ut 28 namn som bedömdes uppfylla de krav vi ställde, säger Lars Thorell, chef för SLU:s fartygsenhet. Sedan hade vi en öppen omröstning och det namn som fick flest röster, Svea, var även juryns favorit.

Namnet offentliggjordes igår av SLU:s rektor Peter Högberg, under firandet av SLU:s 40-årsjubileum på Ultuna utanför Uppsala.

Det vinnande namnförslaget Svea hade skickats in av Jan-Erik Johansson, fiskeriassistent vid SLU:s institution för akvatiska resurser, med följande motivering:

Ett kort och bra namn som används som symbol för Sverige. Svea är ett kvinnonamn med svenskt ursprung som sedan slutet av 1600-talet, i form av Moder Svea, använts som en symbol för landet Sverige. Moder Svea brukar framställas som en kraftig sköldmö, oftast med ett eller två lejon. Symbolen är vanligt förekommande, den finns till exempel som staty på riksdagshuset. Regeringen har gett i uppdrag åt SLU att bygga det nya forskningsfartyget som en resurs för Svea rikes miljöövervakning och havsforskning. Skeppet bör därför heta Svea – allas vårt moderskepp!

Fartyget ska främst användas av SLU och SMHI. SLU undersöker fiskbestånd i Östersjön, Kattegatt och Skagerak med hjälp av trålning och avancerad ekolodning. Undersökningarna används till beståndsuppskattningar och att ge råd om hur mycket vi kan fiska på ett hållbart sätt. SMHI genomför utsjöexpeditioner för att studera bl.a. övergödning, syreförhållanden, marin försurning och marin biologi.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Gilla Habergsgubben på Patreon!
Become a patron at Patreon!