FF Skagen och svenska fiskare

Kring 2005 lades Sveriges sista fiskmjölsfabrik ner, Ängholmens Fiskmjölsfabrik. Detta skedde efter att fabriken som tidigare ägts av Västkustfisk SVC AB (år 1998 som det verkar) köpts av FF Skagen och därmed så blev de svenska delägarna i Ängholmens Fiskmjölsfabrik delägare i FF Skagen.

2005 hade FF Skagen 17 svenska andelsägare. 2009 hade FF Skagen omkring 30 svenska andelsägare, vilket var ungefär en tredjedel av alla delägare. 2010 fanns det totalt 90 andelsägare varav 32 aktiva. En tredjedel av all andelsägare var svenskar, men av de aktiva var troligen fler än hälften svenskar. Något som innebär att svenskar var de huvudsakliga intressenterna i FF Skagen.

2008 köptes den nedlagda fiskmjölsfabriken på Ängholmen av PFG Fish AB, Den verkar idag ägas av PFG Hamn AB.

1998 bildades också Swe-Dan Seafoods AB som köpte en 1997 uppförd sillmottagning i Västervik från Astrid Seafood AB (idag Astrid Fiskexport AB). Ägare av Swe-Dan Seafoods AB var från start FF Skagen och Västkustfisk SVC AB med 50% var. 2016 bytte företaget namn till Sweden Pelagic Västervik AB och köpte dessutom Paul Mattsson Fiskberednings AB (Paul Mattsson AB) som bytte namn till Sweden Pelagic Ellös AB som tar emot och bearbetar sill och skarpsill i sin fabrik. Ägare är fortfarande FF Skagen och Västkustfisk SVC AB.

FF Skagen var fram till 2013 en andelsförening, men ändrades då till ett aktiebolag. Majoriteten av de 87 andelsägarna fick egna aktier som sammanlagt utgjorde 33% av aktiekapitalet medan den nybildade FF Skagen Fond fick 67% av aktierna. Initiativet till fonden togs av de fortfarande aktiva yrkesfiskarna som var andelsägare:

Initativtagare, land, ägare

S 456 Anne-Mie, Danmark, Erik R. Rasmussen og Jens Vinther Pedersen,
L 349 Gitte Henning, Danmark, Gitte Henning A/S (Henning Kjeldsen)
SH 2 Starholm, Tyskland, Jens Borup
SH 4 Thomas Bach, Tyskland, Svend Bach Kristensen
HG 263 Stromboli, Danmark, HG 263 Stromboli ApS (Frode Larsen)
HG 265 Asbjørn, Danmark, Magnusen
Skagerak Group, Danmark, Espersen
FIN 133 Karelia, Finland, Jansson
KL 776 Gilija, Litauen, UAB Banginis, Algirdas Ausra
GG 203 Ginneton, Sverige, Fiskeri AB Ginneton (Claesson)
GG 204 Tor-ön, Sverige, Torönland HB (Ahlström)
GG 207 Torland, Sverige, Torönland HB (Ahlström)
GG 218 Västfjord, Sverige, Västfjord Fiskeri AB (Gustavsson)
GG 229 Bristol, Sverige, Bristol Fiske AB (Jansson)
GG 330 Carmona, Sverige, Båt GG 330 Carmona AB (Gustafsson)
GG 438 Clipperton, Sverige, AB Clipperton (Backman)
GG 564 Roxen, Sverige, Fiskeri AB Roxen (Magnusson)
GG 597 Midsjö, Sverige, Midlake Fiskeri AB (Johnsson)
GG 778 Lövön, Sverige, Lövön AB (Arvidsson)
Paul Mattsson AB, Sverige, Mattsson
Jørgen Ottesen, Danmark
Skagen PO, Danmark

Totalt 22 stycken (i FF Skagens nyhetsblad tas Skagerak Group upp två gånger och dessutom med båtar som de inte längre ägde). Av de 22 är 11 formellt hemmahörande i Sverige, 7 i Danmark, 2 i Tyskland, en i Finland och 1 i Litauen. Men de två tyska företagen ägs av danskar och det finska av en svensk familj vilket ger 12 svenska, 9 danska och en litauisk grundare av FF Skagen Fond.

Sen grundandet har Skagen PO, S 456 Anne-Mie, SH 2 Starholm, HG 263 Stromboli, FIN 133 Karelia och GG 597 Midsjö försvunnit. Bristol Fiske AB och AB Clipperton har slagits ihop och Fiskeri AB Roxen ersatts med Ahlma Fiskeri AB. Vidare har Paul Mattsson AB köpts upp av Sweden Pelagic AB som till 50% ägs av FF Skagen A/S. Kvar finns 14 grundare varav 8 svenska, 5 danska och 1 litauisk. Ägarna av Karelia har idag ett danskt fiskeriföretag, Christer og Lennart Fiskeri A/S med båten L 106 Monsun. Svenska båtar beräknas leverera 25% av fisken till FF Skagen. Resten landas av båtar från bl.a. Danmark, Norge. Litauen, Storbritannien, Irland och Färöarna

Styrelsen i fonden utses av FF Skagen A/S, Swedish Pelagic Federation PO (SPF) och Skagen Havn. Direktören i Skagen Havn har alltid en plats liksom ordföranden i FF Skagen A/S. ytterligare två ledamöter utses av FF Skagen A/S. Vid grundandet bestod styrelsen av Jens Stadum (utsedd av FF Skagen, Jens Borup (styrelseordförande FF Skagen A/S), Willy B. Hansen (direktör Skagen Havn), Anders Gustafsson (Båt GG 330 Carmona AB, utsedd av SPF) och Werner Broberg (direktör FF Skagen, utsedd av FF Skagen). Sen dess har reglerna ändrats lite så att styrelsen numera är 7 personer. Idag består styrelsen av Jens Stadum, Willy B. Hansen, Jens Borup, Anders Gustafsson, Algirdas Ausra, Thomas Verner Rasmussen och Torben Grant Jakobsen.

Den första styrelsen i FF Skagen A/S bestod av Jens Vinther Pedersen, koncerndirektör Iver Espersen från Skagerak Group, Erik R. Rasmussen Jens Borup, Henning Jensen och Karl Johnsson från PFG Fish AB. Idag består denna styrelse av Jens Borup, Jan Nicolai Hansen (Karbak ApS), Benny Rasmussen (Lingbank Fiskeri ApS), Steve Sørensen, Dan Brun Christensen, Henning Jensen, Erik R. Rasmussen, Karl Johnsson och Odd Elisasen (P/f Havsbrun). Av de 9 styrelsemedlemmarna utses 3 av FF Skagen Fond, 3 av övriga aktieägare och 2 av företagsledningen och slutligen utses en av de anställda.

Utvidgningen av styrelsernas storlek bestämdes samtidigt som FF Skagen A/S år 2014 köpte Hanstholms Fiskemelsfabrik A/S som ägdes av färöiska P/f Havsbrun. Detta ledde till P/f Havsbrun blev minoritetsägare i FF Skagen A/S. FF Skagen Fond äger idag 52,94% av FF Skagen A/S och resterande aktier ägs av det färöiska företaget P/f Havsbrun med 17%, som ägs av det börsnoterade företaget P/f Bakkafrost, samt de tidigare delägarna som äger 30% tillsammans.

Bakkafrost är ett fiskfoder- och fiskodlingsföretag med verksamhet på Färöarna och i Norge. Huvudägare är färingarna Oddvør och Jacob Regin Jacobsen med 18,6% av rösterna ihop.

Genom köpet av Hanstholms Fiskemelsfabrik har FF Skagen blivit minoritetsdelägare i det andra stora fiskmjölsföretaget i Danmark, TripleNine Group, via bolaget H.F. Industrifiskehandel ApS som äger omkring 10% av Triple Fish A/S som äger 50% i TripleNine Group A/S.

Dessutom äger FF Skagen A/S en tredjedel av aktierna i Rygaard Fisketransport A/S som också har ett dotterbolag i Sverige. Bolaget är specialiserat på transport av fisk och fiskprodukter.

Historiskt har FF Skagen A/S haft ett samarbete med Skagerak Group (Iver Espersen) och familjen Espersen. Men nu har det av FF Skagen hälftenägda Sweden Pelagic Västervik AB köpt Nielsens Fiskeeksport A/S från Launis-koncernen (Launis A/S). I samband med det köpet ändrades företagsnamnet till SweDen Pelagic Aalbaek A/S. Företaget är den nästa uppköparen av pelagisk fisk i Danmark, Skagerak Group är störst. Detta kan förändra relationen mellan Skagerak Group och FF Skagen.

Styrelsen i Sweden Pelagic Västervik AB består av Peter Sjöholm, Roger Skymne, Jens Borup, Karl Johnsson, Johannes Palsson och Hans Erik Sjöberg.

Karl Johnsson som också sitter i styrelsen för FF Skagen A/S är också styrelseledamot i PFG Fish AB, ett företag som grundades 2002 som ett försäljningssamarbete mellan 5 fiskeriföretag, GG 144 Themis (Rörö), Båt GG 330 Carmona AB (Dyrön), Lövöns AB (GG 778 Lövön, Rönnäng), AB Clipperton (GG 438 Clipperton, Donsö) och Midlake Fiskeri AB (GG 597 Midsjö, Donsö).

Idag har Midlake Fiskeri AB avvecklat sitt fiske medan Themis Fiskeri har avvecklat sin verksamhet i Sverige och dag bara har verksamhet i Danmark med Themis Fiskeri A/S och båten S 144 Themis. Ägare av PFG Fish AB är idag Båt GG 330 Carmona AB, Lövön AB och B-C Pelagic AB. B-C Pelagic AB är en sammanslagning av Bristol Fiske AB och AB Clipperton.

Styrelsen i PFG Fish AB består av Karl Johnsson, Anders Gustafsson, Sven-Olof Arvidsson och Marcus Backman med Reine Backman, Martin Ivarsson och Anders Arvidsson som suppleanter.

Andra källor: FF-Nyt

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!