Brittiskt storföretag in i det färöiska fisket

Ett av Europas största fiskeriföretag, det brittiska Andrew Marr International är numera minoritetsdelägare i det färöiska fiskeriföretaget P/f Jokin som under året investerat i en pelagisk fiskebåt samt fiskerättigheter för pelagisk fisk. Sen tidigare har föeretaget demersala fiskerättigheter med de två fiskebåtarna VN 449 Fram och TG 964 Sjagaklettur. Båda båtarna har idag och pelagiska fiskerättigheter. Företaget har numera också en tredje fiskebåt, TG 965 Arctic Voyager, som enbart har pelagiska fiskerättigheter, framförallt sill och blåvitling (svartkjaftur).

Pacific Voyager när den hette KG 14 Næraberg

Arctic Voyager när den hette KG 14 Næraberg. Foto: Gunnar Olsen

Arctic Voyager köptes i början av hösten och samtidigt köptes fiskerättigheter för sill och blåvitling på auktion. Båten var tidigare hemmahörande på Grönland med Tasilaq som hemmahamn. Arctic Voyager hörde tidigare hemma på Grönland där den ägde av Arctic Raven Pelagic där Andrew Marr International Ltd är minoritetsägare. Trots det var Andrew Marr sannolikt dominerande intressent i Arctic Raven. Sannolikt är företaget också dominerande intressent i P/f Jokin var övriga intressenter är bland annat Tummas Christophersen.

Så sent som 2014 köptes den skotska fiskebåten Havilah som idag heter VN 449 Fram.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!