HaV vill motverka ett rationellt fiske

Låt oss säga att en båt bedriver ett lönsamt fiske på rödtunga i Skagerak. För att kunna fiska mer rödtunga utan risk för att få för mycket torsk som bifångst har båten börjat fiska rödtunga med en egenutvecklad rist i trålen. Torskfångsten minskar därmed och mer rödtunga kan fiskas. Båten kan ägna fler dagar åt rödtungefiske och få mer.

Rödtunga

Rödtunga. Bild: Wilhelm von Wright

I slutändan kanske detta leder till att båten inte utnyttjar sin torskkvot varvid den byter bort torsken till en annan fiskare som fiskar torsken. Rödtungan gör att båten ändå uppnår infiskningskravet. Detta är ett rationellt och miljövänlig fiske. Nu vill Havs- och vattenmyndigheten omöjliggöra den typen av rationellt och vettigt fiske.

Rödtunga är nämligen en okvoterad fisk och nu vill Havs- och vattenmyndigheten (HaV) att infiskningskravet måste omfatta kvoterad fisk som exempelvis torsk och rödspätta. De föreslår därför att infiskningskraven enbart ska gälla fångster av kvoterade arter som fördelats på individuell nivå.

Dessutom är det också så att det inom fiskfisket i Västerhavet och torskfisket i Östersjön finns för många fiskebåtar. Att en del av dem i praktiken tas ur drift är därför inget problem som HaV tycks mena, utan i verkligheten något bra.

Samma resonemang som jag fört kring rödtunga och torsk kan också föras när det gäller fiske av sandskädda eller fiske av skrubba i Östersjön i förhållande till torsk. Skrubba som kallas flundra i Östersjön är en okvoterad fisk för vilken det finns en marknad. I Västerhavet fiskas inte skrubba för avsalu.

Andra varianter på samma tema kan innebär att en båt byter bort sin torsk till en annan båt och fiskar själv på den pelagiska kustkvoten så att infiskningskraven uppfylls. Det är rimligt att agera så och innebär ett rationellt och vettigt fiske genom samarbete. Det innebär ökad lönsamhet och minskad överkapacitet. En annan båt kanske helt fokuserar på fiske av skarpsill, makrill och sill på kustkvoten och låter en annan båt fiska sin kräfta. Detta är en vettig och rimlig utveckling, vettiga och rimliga fiskeförhållanden.

Exemplen är rent fiktiva men de visar på möjliga konsekvenser av ett myndighetsförslag som faktiskt inte verkar helt genomtänkt.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!