SFPO om ändringar i det demersala fiskets förvaltning inför 2018

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har kommit med ett förslag om förändringar när det gäller förvaltningen av det demersala fisket. Förslaget omfattar sådant som regional kvot, begränsningar av möjligheten till skrovbyten, ändrade regler för infiskningskrav osv. Förslaget har gått ut på remiss och detta är svaret från Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) i punktform:

  • SFPO tycker att det är fel att införa en regionalkvot om 30 %. SFPO föreslår att en regionalkvot om 10 % införs, med snävare kriterier för att kunna nyttja denna – på så sätt hjälps de som behöver gynnas – utan att seriöst missgynna andra.
  • SFPO bedömer det är rätt att införa bestämmelser om en minsta nivå för tilldelning av en kvot.
  • SFPO menar det är rätt att införa separata tillstånd för torskfångande redskap i västra och östra Östersjön.
  • SFPO anser att infiskningskravet i norsk ekonomisk zon i Nordsjön ska avskaffas omedelbart.
  • SFPO tycker att det är fel att införa ett nytt regelverk gällande begränsning av skrovbyten och byte av tillståndshavare.
  • SFPO ser inte nyttan med en justering av kriterierna för nyetablering för fiske som kräver särskilt tillstånd och demersala fiskemöjligheter samt införande av en ansökningsperiod.
  • SFPO anser avslutningsvis – och detta är synnerligen viktigt – att det nuvarande systemet måste utvecklas i riktning mot ett system med möjlighet till permanenta överföringar av fiskerättigheter.

Hela svaret finns på SFPO:s hemsida.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!