Klas Malmberg snackar inte helt sanning om hajar i ETC Göteborg

Klas Malmberg, marinbiolog och yrkesdykare på Universeum är intervjuad i ETC Göteborg med anledning av att Universeum fått tre nya hajar till sitt akvarium. Det rör sig om svartfenade revhajar. En hajart som inte finns i Nordostlanten och följaktligen inte heller i svenska vatten. Förutom kommentarer om hajarna på Universeum uttalar sig Malmberg också om hajar i Nordostatlanten generellt.

Bland annat hävdar han att alla hajbestånd i Nordostatlanten minskat med 60-90 % på grund av överfiske sen 1980-talet. Han påstår också att det moderna effektiva fisket (vad han nu menar med det, det är faktiskt obegripligt) började på 1980-talet. Det senare är rent felaktigt ur all aspekter jag kan komma på. Bottentrålning startade redan omkring år 1900, vadfiske har pågått så länge människan fiskat, men moderna snörpvadar (ringnotar) utvecklades på 1960-talet. Så vi kan kanske säga att det moderna fisket utvecklades på 1950- och 1960-talet.

När det gäller minskningen av hajbestånden är det korrekt att de flesta hajbestånd minskat i Nordostatlanten. Men alla har faktiskt inte minskat om vi ska tro SLU och Artdatabanken. En hajart som inte minskat är småfläckig rödhaj och beståndet anses livskraftigt. Småfläckig rödhaj fiskas inte och har aldrig fiskats, men fångas ibland som bifångst, främst vid garnfiske av torsk och vid trålning av rödtunga. Med den nya rist som tagits fram för rödtungefiske bör dock bifångsten minska.

Småfläckig rödhaj

Småfläckig rödhaj. Bild: Wilhelm von Wright

En annan haj som sannolikt inte minskat så mycket är håkäring som dock är mycket känslig för fiske då den har en oerhört långsam reproduktionstakt. Den fiskas med krok och det finns inget storskaligt fiske på arten. Fritidsfisket lär dock ha ökat kraftigt. artens kött är i grunden giftigt.

När det gäller arter som sexbågig kamtandhaj, blåkäxa, blåhaj, hågäl, gråhaj, rävhaj, storfläckig rödhaj, havsmus, och havsängel vet ingen om de minskat eller inte i Nordostatlanten. Däremot är de känsliga för fiske i likhet med alla hajarter. Sannolikt har väl bestånden därför minskat. Gråhaj är föremål för riktat fiske, dock inte i svenska vatten där den bara förekommer sällan. Riktat fiske mot de andra arterna förekommer inte. Blåkäxa och havsmus tas som bifångst vid fiske efter räka (men knappast om trålen har rist vilket alla räktrålar som används i Skagerak har utan bara utifall båten vill behålla den fisk som sorterats bort av risten) och sannolikt fångas blåkäxa också vid fiske av blåvitling och då går den till fiskmjöl på grund av att blåvitlingen främst används till det. Havsmusen betraktas som starkt hotad.

Däremot har arter som håbrand, brugd och pigghaj minskat mycket kraftigt på grund av fiske. Brugd, den största haj som finns i svensk vatten, var under cirka 20 år utsatt för ett storskaligt riktat fiske i Nordostatlanten, det var på 1960- och 1970-talen. I Norge fiskades brugd i mindre skala fram till 2003. Sen dess har det inte funnits nåt fiske på brugd i Nordostatlanten men det kommer att ta  lång tid (cirka 100 år) innan arten återhämtat sig från det överdrivna fisket för 50-60 år sen. Håbrand har fiskats i alla tider och fiskas ännu om än inte i svensk vatten. Detta är ett klart hot mot artens existens.

Den haj som förr i tiden syntes när folk dök på västkusten var i stort sett bara pigghaj. Det är minskningen för denna art som lett till att Klas Malmberg inte ser några hajar när han dyker. Minskningen har framförallt skett på grund av ett alltför stort riktat fiske på pigghaj under några decennier. Pigghajen kan sannolikt också ha fångats som bifångst vid storskaligt pelagiskt fiske på sill och skarpsill vilket kan ha bidragit till den stora minskningen. Idag är det förmodligen sällsynt med sådan bifångst då pigghaj blivit förhållandevis ovanlig. Men bristen på föda, dvs försvinnandet av bytesfiskar som torsk med mera, invid kusterna har säkert också haft betydelse. Det finns idag inte längre nåt riktat fiske på pigghaj (piked dogfish) inom EU även om Artdatabanken påstår det. Fiske av pigghaj är förbjudet i EU-vatten.

Pigghaj

Pigghaj Bild: Wilhelm von Wright

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!