Ny tillåten trål i Östersjön

I juli 2016 antog EU en ny flerårig plan för bestånden av torsk, sill/strömming och skarpsill i Östersjön och de fisken som nyttjar dessa bestånd. Detta öppnade bland annat upp för möjligheten att tillåta ytterligare fångstredskap i syfte att öka selektiviteten i fiskeredskapen som används i dessa fisken. Staffan Larsson från SFPO har på SFPO:s hemsida bl.a. skrivit följande om den nya trålen:

Den selektering som hittills gällt för torskfisket i Östersjön, i form av Bacoma och T-90, har länge varit kritiserad. När Bacoma presenterades i början av 2000-talet var det många svenska fiskare som var kritiska, man menade att den dels var en felkonstruktion, dels fanns det idéer om att enkelt få fram mycket bättre selektering – nu har svenska fiskare bevisat att man hade rätt.

Bakgrunden är att STPO 2015 fick tillstånd av HaV att bedriva försöksfiske för att utveckla en bättre selektering. Efter att ha testat olika alternativ visade sig att en modifierad T-90 gav ett förvånansvärt bra resultat, panelerna var 9 meter med en omkrets på 80 maskor istället för 50 och med 115 mm maskor istället för 120 mm. I början av 2016 gjordes en första utvärdering av SLU ombord på VG95 Stjernvik av denna panel. I jämförelse med en vanlig T-90 gav den nya panelen ett anmärkningsvärt bra resultat. I december 2016 gjorde SLU en kompletterande utvärdering med GG500 Vingaskär. Det sammantagna resultatet var enligt SLU:

• Experimentlyftet uppvisade bättre selektion genom att kvarhålla signifikant färre torskar under 35 cm

• Experimentlyftet uppvisade även bättre selektion genom att signifikant kvarhålla fler av målig torsk mellan 38 och 52 cm längd

Uttryckt i en procentuell jämförelse ger den nya selekteringen 53 % mer av torsk över 35 cm. Om man enbart jämför storlek 5 (över 38 cm) får vi hela 75 % mer torsk.

När det gäller, den för landningsskyldigheten centrala frågan, att minska oönskad fångst ger den nya selekteringen endast 38 % av referenstrålens fångst eller tydligare uttryckt ger den påbjudna selekteringen 260 % mer av oönskad fångster.

HaV och Näringsdepartementet har via Baltfish-gruppen (fiskeriförvaltningarna runt Östersjön) drivit på för att få den utvecklade selekteringen godkänd av EU för att användas av alla, vilket således nu är i hamn.

Det skall påpekas att även om denna selektering är avsevärt mycket bättre finns det dock mer att göra.

Det är naturligtvis en bra sak att en ny trål kan användas i torskfisket i Östersjön. Men det är naturligtvis inte tillräckligt. Istället borde all detaljreglering av redskapen tas bort så att exempelvis rist för att skilja små från stora fiskar eller rundfiskar från plattfiskar kunna användas utan att det ska behövas beslut inom EU för det. På det sättet går det ju att arbeta i Västerhavet där enskilda yrkesfiskare och fiskebåtar utvecklat helt egna redskap som de använder.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!