Danska och svenska regeringarna bryter mot internationell rätt

EU-domstolen har nyligen avgjort avgjort ett ärende om EU:s fiskeavtal med Marocko. De har fastslagit att avtalet strider mot internationell rätt. Detta eftersom avtalet omfattar västra Sahara som är ockuperat av Marocko. Domen är av stor betydelse för de pågående förhandlingarna om ett nytt fiskeavtal mellan EU och Marocko.

Danska Enhedslistens EU-föredragande Søren Søndergaard säger i ett uttalande på Enhedslistens hemsida:

Jag anser att regeringen bör omedelbart kräva att EU stoppar alla förhandlingar med Marocko, som gäller EU-domstolens dom. Domen i dag är tydlig. Västsahara får inte omfattas av fiskeavtalet mellan EU och Marocko.

Regeringen har tagit del av solklara beslut från EU-domstolen och EU-domstolens generaladvokat. Det är fullständigt obegripligt för mig hur regeringen har kunnat missbedöma den rättsliga situationen i förhållande till internationell rätt.

En mycket smal majoritet i Folketingets EU-utskott med anledning av en begäran från regeringens gett stöd för att inleda förhandlingar med Marocko om en förlängning av fiskeavtalet. Domen i dag visar att ett sådant avtal skulle vara ett brott mot internationell rätt. Jag har därför kallat fiskeriministern till samråd om ärendet för att få en redogörelse för hur det kan gått till när regeringen trots flera varningar har begärt stöd för förnyelse av fiskeavtalet.

I dagens dom säger Europeiska domstolen att ett fiskeavtal mellan EU och Marocko endast kan vara giltigt om det inte gäller ockuperat västra Sahara och dess vatten. Generaladvokaten vid EG-domstolen har Melchior Wathelet tidigare påpekat att 91,5 procent av allt fiske på grundval av fiskeavtalet mellan EU och Marocko har ägt rum i vattnen utanför Västsahara.

Också den svenska regeringen bryter mot internationell rätt då de också ställt sig bakom förhandlingarna om ett nytt avtal. Några danska eller svenska båtar fiskar trots det inte heller i enlighet med EU-avtalet. Vilket gör inställningen från de danska och svenska regeringarna något märklig.

Två fiskebåtar med litauisk flagg, Simona Daukantas och Ieva Simonaityte, som ägs av svensken Magnus Roth, fiskar dock i området i enlighet med det existerande avtalet. Detta fiske har intill domen i EU-domstolen varit lagligt. Ytterligare en svenskägd fiskebåt, Nordic, är verksam i västsahariska vatten i enlighet med ett privat enskilt avtal. Detta fiske är lagligt och helt oberoende av det avtal som finns mellan EU och Marocko och det kan finnas fler båtar med delvis svenskt ägande som fiskar med stöd av privata avtal.

Flera svenska organisationer har också uttalat sig i frågan genom en debattartikel i ETC:

Från 2002 finns ett juridiskt utlåtande av Hans Corell, FN:s dåvarande rättschef. Detta utlåtande har delvis skyddat naturresurserna, tack vare etiska placerare som svartlistat företag som exploaterat Västsaharas rikedomar. Sveriges regering hänvisade till Corells utlåtande då de 2006 sa nej till fiskeavtalet. På samma folkrättsliga grunder slog EU-domstolen i december 2016 fast att EU:s handelsavtal om jordbruks- och fiskeriprodukter med Marocko inte kan omfatta Västsahara.

Trots denna dom från EU:s högsta juridiska instans fick EU-kommissionen i maj 2017 mandat från sina medlemsländer att förhandla fram ett nytt handelsavtal med Marocko som inkluderar Västsahara. Den svenska regeringen ställde sig bakom mandatet trots protester i riksdagen från bland andra Vänsterpartiet och Liberalerna.

Regeringen lovade att ”ett framtida avtal måste respektera folkrätten, inklusive EU-domens stadganden rörande det västsahariska folkets samtycke”.

Efter den gedigna juridiska prövningen av både FN och EU-domstolen framgår det att EU:s fiskeavtal med Marocko strider mot internationell rätt. Västsaharas frihetsrörelse Polisario, som väckte den talan i EU-domstolen som avgjordes den 21 december 2016, gläds åt ännu en juridisk seger. Mhamed Khadad, västsahariernas koordinator gentemot Minurso har nyligen upprepat Västsaharas nej till att inkluderas i EU:s avtal med Marocko.

Efter år av plundring av Västsahara är det nu dags att respektera internationell rätt. Vi frivilligorganisationer uppmanar den svenska regeringen och riksdagens partier att säga nej till ett fiskeavtal mellan EU och Marocko som inkluderar ockuperade Västsahara.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!