Säl och sälmask stora problem för kustfiskare i Skåne

Kustfiskare i Skåne som fiskar med garn har mycket stora problem med att sälen äter upp och skadar deras fångst. Så stora problem att många slutat och andra gått över till trålfiske. En som funderar på att lämna garnfisket och istället börja med trålfiske är Björn Ulups:

Overfor FiskerForum.dk, fortæller Björn Ulups (50 år), at problemet med sælerne egentlig har været der siden 2013, men trods adskillige råb om hjælp og advarsler fra fiskerne side omkring problemet med ødelagte garn og redskaber, samt store tab af fisk, har ingen myndigheder reageret med de fornødne midler. Tilbage sidder blot en håndfuld fuldtidsfiskere og det er kun et spørgsmål om tid, inden de sidste også her må lukke og slukke samt finde andet erhverv.

Selvom Svenske Myndigheder, med en reguleringsplan der opererer med nedskydning af små 1000 sæler om året, som efter fiskernes bedste mening er, at regne som »en skrædder i helvede«. Syntes det at være en regulering, der istedet har skudt problematikken til hjørnespark og gemt det lidt væk i en plan, der helt klar ikke virker.

Björn Ulups henviser istedet til en svensk undersøgelse, der opererer med langt højere regulerings-tal, nemlig på mellem 10.000 og 15.000 sæler om året alene i Sverige, hvis bestanden skal holdes blot nogenlunde som Status Quo.

Fiskeren fra Skåne, har pga. de nedslående fangstresultater med garn- og krogfiskeriet, nu købt den mindre kysttrawler »Melina« i Simrishamn i stedet. Så han fremover kan komme længere ud fra kysten end 30 sømil, hvor han håber at være heldig ikke at støde på så mange sæler. En løsning som den 50 årige fisker fra Ystad, desværre har været nødt til at tage. Hvis han skal kunne overleve i erhvervet til han skal pensioneres. Det regner han ikke selv med at nå, for sælerne har ført et langt større problem med sig, end folk umiddelbart er klar over.

Förutom att det stor antalet sälar orsakar problem genom att äta och förstöra fångsten i yrkesfiskarnas garn så sprider de också sjukdomar till flera olika fiskarter, däribland två maskar, sälmask och levermask.

Levermask i levern på en torsk

Levermask i levern på en torsk. Bild: SLU

Sälmasken sätter sig i köttet på torsk och andra fiskarter vilket gör den i det närmaste osäljbar. Levermask sätter sig levern på torsk och andra fiskar vilket sannolikt innebär att fisken blir sjuk, får dålig hälsostatus och blir mager:

Björn Ulups tar sig 25-30 sjömil ut från Ystad vid varje fisketur med sin båt Isabella, allt för att komma så långt från sälkolonierna som möjligt. Det spelar ingen roll, fisken är angripen även här. Ofta har sälarna bara tagit sig en tugga från köttet på magen, eller rivit sken. All sådan fångst måste kasseras, av risk för bakterier från sälens mun eller klor. Ovanpå det – maskangreppen. Björn Ulups gör bedömningen att nio av tio torskar han får i sina garn har levern full av mask.

– Att sälen äter upp vår fångst, det är vårt problem. Men all sälmask som sprider sig till olika fiskarter, det är ett jätteproblem för alla kustnära fiskarter. Mycket farligare än att några fiskare får gå i konkurs för att de inte kan försörja sig. Frågan är hur många fiskarter som ska stryka med innan problemet med sälmask tas på allvar.

HD och Sydsvenskan har även undersökt läget i Öresund. Vittnesmålen från kustfiskare i norra Öresund och i Skälderviken låter nästan lika allvarliga. Här är de lekbestånd som kommer in simmande vintertid fortfarande ganska fria från mask. Värre är det med den stationära torsken som lever intill kusten året om.

– Allmänheten måste veta detta. Vi kan inte gå och mörka det här problemet. Sån här mask funnits i alla tider, men absolut inte i den här utsträckningen, säger Kristian Nilsson, med Svanshall nära Arild som hemmahamn.

Björn Ulups är den tredje generationen i en familj med yrkesfiskare från Ystad. Sälskadorna är främsta orsaken till att tiderna blivit hårda. – På fyra månader har jag inte sett en svensk båt där jag ligger och fiskar. Folk orkar inte längre.

Yrkesfiskarna kallar all form av mask i fisken för sälmask. Men egentligen rör det sig om två olika, besläktade, parasitiska spolmaskar. Båda lever och förökar sig inuti sälens mage. Äggen följer med sälens avföring ut i havsvattnet och äts av kräftdjur som i sin tur äts av en lång rad fiskarter. Parasiten med det formella namnet sälmask hamnar i fiskens kött. Masken som angriper fiskens lever heter just levermask.

Fiskhandlaren kasserar fiskkött med mask i och levermasken följer med tillbaka till havet vid rensning. Det är inte däri det stora problemet ligger.

– Ingen har utrett vad som händer när levern kollapsar på en torsk på grund av mask. Du hör inte heller något om piggvaren som den ger sig på, inte om rödspättan eller skrubban. Alla vet ju att ett djur inte kan leva utan en lever, men det vore j bra att ha det dokumenterat, säger Björn Ulups krasst.

Trots att yrkesfiskarn rapportera om stora problem med både sälmask och levermask har det hela bara undersökts i mycket begränsad utsträckning. Förekomster av levermask och de skador den åstadkommer har inte undersökts alls.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!