Lettlands största fiskebåtar 2018

Den lettiska fiskeflottan av två delar. En med stora båtar som fiskar i avlägsna fiskevatten som Västafrika och Nordatlanten och en del med mindre båtar som fiskar i Östersjön. På det sättet liknar den lettiska fiskeflottan den estniska.

Det största företaget när det gäller fisket i Östersjön är Bradava SIA som hör hemma i Ventspils. När det gäller internationellt fiske är Baltreids SIA störst.

En sak som inte fanns med i tidigare listor på Lettlands fiskeflotta är den grupp av större burfiskebåtar som tycks ägna sig åt krabbfiske eller nåt liknande. Sannolikt beror det på att de nyligen flaggats in till eller registrerats i Lettland som fiskebåtar. Ett par av dem tycks tidigare ha varit flaggade i Korea och koreanska. Men det kan också vara så att jag missat dem tidigare.

LVL 2149 Kalmar och LVL 2151 Memele ligger still i Klaipeda, LVL 2150 Valka verkar vara på väg till Korea och LVL 2152 Dubna ligger i Maputo, Mocambique, i östra Afrika. Dessa fyra båtar ser ut som asiatiska fiskebåtar. På vissa sajter uppges att det ryska företaget Vostok äger LVL 2149 Kalmar och det är enda båten som finns i ryska skeppsregistret. Vostok äger flera båtar av samma typ och ägnar sig åt krabbfiske. Det är möjligt att de också äger den lettiska båten.

Trolig ägare av LVL 2150 Valka, LVL 2151 Memele och LVL 2152 Dubna är koreanska Sajo-koncernen. North Star SIA är sannolikt också ägare till burfiskebåten LVR 0847 Solvita såväl som burfiskebåtarna LVR 0848 Saldus och LVR 0834 Senator. Bara Saldus finns i det ryska skeppsregistret,

Parlevliet & van der Plas är ett av världens största fiskeriföretag och hör hemma i Nederländerna.

Marshal Vasilevskij

Marshal Vasilevskij

Största fiskebåtarna i Lettland 2018 efter tonnage, namn, bruttoton, ägare

LVR 0850 Fishing Success, 4 407, Baltreids SIA
LVR 0846 Marshal Novikov, 4 378, Baltreids SIA
LVL 0840 Marshal Vasilevskij, 4 378, Baltreids SIA
LVL 2133 Dorado, 1 805, Batterfisa SIA (Parlevliet & van der Plas)
LVR 0834 Senator, 1 211, North Star SIA
LVR 0847 Solvita, 734,
LVR 0848 Saldus, 723, North Star SIA
LVL 2149 Kalmar, 704, Baltmore Service SIA
LVL 2151 Memele, 704,
LVL 2150 Valka, 698,
LVL 2152 Dubna, 698,

Krabbfiskebåtarna fiskar troligen i Berings hav eller Barents hav efter kungskrabbor.

Största fiskebåtarna i Lettland 2018 efter längd, namn, meter, ägare

LVR 0850 Fishing Success, 104, Baltreids SIA
LVR 0846 Marshal Novikov, 104, Baltreids SIA
LVL 0840 Marshal Vasilevskij, 98, Baltreids SIA
LVR 0834 Senator, 61, North Star SIA
LVL 2133 Dorado, 60, Batterfisa SIA (Parlevliet & van der Plas)
LVL 2149 Kalmar, 56, Baltmore Service SIA
LVL 2151 Memele, 56,
LVL 2150 Valka, 56,
LVL 2152 Dubna, 56,
LVR 0847 Solvita, 55,
LVR 0848 Saldus, 55, North Star SIA

Största fiskebåtarna i Lettland 2018 efter motorstyrka, namn, kW, ägare

LVR 0850 Fishing Success, 5 152, Baltreids SIA
LVR 0846 Marshal Novikov, 5 148, Baltreids SIA
LVL 0840 Marshal Vasilevskij, 5 146, Baltreids SIA
LVL 2133 Dorado, 3 375, Batterfisa SIA (Parlevliet & van der Plas)
LVR 0834 Senator, 2 207, North Star SIA
LVV 1555 Glenrose, 1 268, Bradava SIA
LVV 1556 Valderoy, 1 492, Bradava SIA
LVL 2151 Memele, 882,
LVL 2150 Valka, 882,
LVL 2152 Dubna, 882,

Enligt ryska skeppsregistret äger Baltreids också Marshal Krylov på 4 378 bruttoton och en längd på 104 meter, förutom de båtar som finns i listan ovan. Marshal Krylov är registrerat på S:t Kitts & Nevis. Företagets båtar fiskar i huvudsak i marockanska, mauretanska och västsahariska vatten.

Källa till uppgifterna är främst EU:s fiskebåtsregister.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!