Parlevliet & van der Plas – ett av Europas största fiskeriföretag

pplogoParlevliet & van der Plas (P&P) är ett nederländskt fiskeriföretag som grundades i Katwijk år 1949. Grundare var Dirk Parlevliet tillsammans med börderna Dirk och Jan van der Plas. Sen 2002 finns huvudkontoret i grannorten Valkenburg. Familjerna Parlevliet och van der Plas äger fortfarande bolaget och i ledningen återfinns Diederik J. (Diek) Parlevliet och D. Van Der Plas.

Företaget växte snart till att bli Nederländernas största fiskeriföretag med sin verksamhet i huvdsak inom det pelagiska området. På 1980-talet började de expandera genom köp av företag, kvoter och båtar i andra länder. Detta innebar också en expansion in på demersalt fiske efter vitfisk och plattfisk. 1986 skapades dotterbolaget Doggerbank Seefischerei GmbH in Bremerhaven som fortfarande ägs till 100%, 1998 köptes Mecklenburger Hochseefischerei GmbH i Rostock, också det ett helägt dotterbolag och ett år senare skapades German Seafrozen Fish (GSF) som ansvarar för koncernens försäljning av vitfisk. 2003 byggdes fiskberedningsfabriken Euro-Baltic Fischverarbeitungs Gmbh på Rügen i Mecklenburg, ett helägt dotterbolag till P&P. Till denna fabrik levererar också två svenska fiskeriföretag och ett danskt på kontrakt, det är Astrid Fiske AB (främst via danska dotterbolaget), Kristine Fiskeri AB (via sitt tyska dotterbolag och dess fiskebåt) och Rederiet Ruth A/S.

2005 bildades UK Fisheries Ltd i England tillsammans med Samherji. UK Fisheries övertog då eller senare J. Marr (Fishing) Ltd och Boyd Line Ltd. UK Fisheries är ett företag som framförallt sysslar med demersalt fiske. UK Fisheries köpte år 2010 spanska Pesquera Ancora och franska Euronor. Euronor äger också 50% i Cie des Peches St. Malo (Comapeche) som i sin tur äger 30% i den danska räktrålaren R 38 Ocean Tiger. Koncernen äger också 50% i det färöiska företaget P/f Næraberg.

Företagsstruktur 2012, förutom de spanska, franska och färöiska företagen

PP_struktur2012

2014 köpte koncernen räkföretaget Heiploeg och 2016 har P&P fortsatt sin expansion och köpte Cie Francaise de Thon (CFTO), ett av världen största tonfiskföretag. Andelen i Tronderbas AS har sålts.

Huvuddelen av P&P-koncernens fiskebåtar är fabrikstrålare och de fiskar främst för konsumtion. Fabrikerna ombord gör en mängde olika produkter. Inom det pelagiska fisket äger fisket rum i nordöstra Atlanten (främst makrill, blåvitling, sill, hästmakrill), utanför Västafrika (främst hästmakrill), vid Namibia (taggmakrill), söder om Australien (en båt hyrs som det verkar ut till Seafish Tasmania) och i Stilla Havet väster om Chile och Peru (taggmakrill). (Jag använder hästmakrill som namn på den art tagmakrill/hästmakrill som fiskas i nordostatlanten och taggmakrill som namn på de övriga). Det demersala fisket bedrivs främst i Nordostatlanten och Barents Hav, men räkfisket bedrivs i grönländska vetten både öster och väster om Grönland.

Principskiss på en pelagisk fabrikstrålare

Principskiss på en pelagisk fabrikstrålare

De sammanlagda fiskerättigheterna/kvoterna år 2011 för Parlevliet och dess intressebolag var 326 000 ton, av detta var det 39 000 ton demersal fisk via båtar i Storbritannien (UK Fisheries), 37 000 ton pelagisk fisk via båtar i Litauen, 110 000 ton pelagisk fisk via nederländska båtar och 128 000 ton via tysk båtar. I dessa siffror är inte Næraberg, Euronor, Pesquera Ancora och Comapeche medräknade. Ancora har 3 300 ton vitfisk i Barents Hav, Comapeche cirka 6 000 ton vitfisk i Nordostatlanten och Barents hav, Euronor cirka 3 000 ton (källa MSC) medan färöiska Næraberg har cirka 88 000 ton pelagisk fisk och Ocean Tiger 3 000 ton räkor. Totalt blir detta omkring 430 000 ton varav cirka 140 000 ton i delägda företag. CFTO fiskar tonfisk i Indiska Oceanen med bas på Seychellerna och tonfisk i Atlanten med bas i Ghana.

Moderbolag för den fiskeriverksamheten är Parlevliet & van der Plas Beheer BV com ägs av koncernens huvudbolag PP Group Katwijk BV. De tyska och litauiska dotterbolagen ägs via detta bolags dotterbolag Parlevliet & van der Plas BV medan andelen i UK Fisheries ägs vid dotterbolaget Tory BV. Det är väl troligt att Parlevliet & van der Plas BV också är ägare av CFTO och Heiploeg International BV. Parlevliet & van der Plas BV är också koncernens centrala fiskhandelsföretag för pelagisk fisk. Huvuddelen av den fisk P&P säljer går till olika länder i Afrika. Koncernens nederländska fiskförsäljningsföretag heter dock Ouwehand Visverwerking.

I P&P:s pelagiska fiskeriverksamhet finns ungefär 1 500 anställda, i Heiploeg 2 800 anställda i Nederländerna, Marocko (TK Fish, skalningsfabrik för räkor), Guyana (Noble House Seafoods, räkfisk med 27 båtar), Surinam (Heiploeg Suriname, 12 räktrålare), Danmark (Heiploeg Danmark) och Indien (Heiploeg Sea Food India). Inom Heiploeg finns i Surinam och Guyana omkring 800 anställda, medan antalet anställda i Marocko är cirka 1 700 och i Nederländerna cirka 300. Næeraberg har ett 50-tal anställda och Ocean Tiger 20 stycken. Resterande personal finns i huvudsak i UK Fisheries och Parlevliet & van der Plas Haringhandel BV (dotterbolag till PP Group Katwijk BV) samt dess dotterbolag Euro-Baltic. Euro-Baltic har ungefär 200 anställda. P&P:s företag har tillsammans 35 fiskebåtar, varav flera hör till de största i världen medan Heoploeg har 39 och företagen inklusive Heiploeg har lite över 6 000 anställda. CFTO har 13 båtar och ungefär 300 anställda.

P&P-koncernen hör till de största innehavarna av pelagiska fiskerättigheter på Färöarna och därmed också till de största i Norden. Dessutom är företaget självklart störst i Nederländerna och Tyskland samt en av de större innehavarna av fiskerättigheter i Mauretanien, Marocko och Västsahara. När det gäller vitfisk är företaget en av de största innehavarna i Storbritannien, detta tillsammans med Samherji som ju äger halva UK Fisheries.

Sammanlagt har P & P koncernen inklusive CFTO cirka 6 500 anställda.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!

3 svar på ”Parlevliet & van der Plas – ett av Europas största fiskeriföretag”

  1. Finner artikkelen interesant och lesverdig – men undras på sannhetsgehalten da jeg finner at i artikkelen så eies Trønderbas as 100% av Det nederlandske selskap via under selskap – når Trønderbas as i relasjon til Norske offentlige register eies 100% av selskap av norsk eier i Rørvik i Norge – noe er således ikke rett – forklaring utbedes.

    1. Artikeln är från 2016. Förhållanden har ändrat sig sen dess. Företag köps och säljs. Uppgifterna om ägandet är dessutom från 2012 och togs fram av Greenpeace.. Det avspeglar läget då och inte läget idag. Jag skriver till och med i artikeln att Trønderbas har sålt. Du har inte läst ordentligt.

Kommentarer är stängda.