Avgift för fiskerättigheter är rimligt

I Sverige finns det en mineralavgift på 0,2 procent av produktionsvärdet. Det finns de som vill höja den avgiften till 10%. Det är internationellt sett en låg nivå, i Australien är avgiften 30%. I Danmark finns liknande avgifter för olje- och gasutvinning.

I Sverige och Danmark finns inga liknande avgifter inom fisket trots att förvaltningen av mineralresurser och fiskeresurser ser i stort sett likadana ut (i Sverige dock bara inom det pelagiska fisket) genom att gemensamma naturresurser överlåts till enskilda aktörer på en viss tid. Det vore med andra ord rimligt med en fiskeavgift uppbyggd på samma sätt som en mineralavgift. I Danmark är ett sådant förslag sannolikt på gång.

Problemet med det eventuellt kommande danska förslaget är dock att det ska vara progressivt vilket kommer att slå hårdare mot framgångsrika företag än mot sådana med dålig lönsamhet. Det är ingen bra lösning. De flesta aktörer inom det danska fiskeriet är positiva till en avgift för fisket, men fisket vill inte se ett upplägg där de duktigare yrkesfiskarna ska betala mer:

– Jeg synes, man går efter de folk som klarer sig godt og er dygtige. Dem som har satset på at udvikle deres forretning, siger Esben Sverdrup-Jensen, direktør i Dansk Pelagisk Producent Organisation.

Han peger på, at man kunne finde pengene hos EU i stedet for hos de store kvoteejere.

– De dygtigste fiskere kommer til at betale mest. Det synes jeg er en uheldig udvikling. Især hvis man gerne vil fremme investeringslysten i sektoren, mener direktøren.

Hur stor avgiften kan vara har jag ingen uppfattning om, men det bör inte vara så hög att den äventyrar företagens lönsamhet. Men en avgift är på många sätt rimlig så att samhället får en garanterad inkomst från den gemensamma fiskresursen Det skulle också öka legitimiteten för det system med individuella överförbara fiskerättigheter som finns i Danmark och i det svenska pelagiska fisket.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!