Avgift för fiskerättigheter är rimligt

I Sverige finns det en mineralavgift på 0,2 procent av produktionsvärdet. Det finns de som vill höja den avgiften till 10%. Det är internationellt sett en låg nivå, i Australien är avgiften 30%. I Danmark finns liknande avgifter för olje- och Läs mer…