Ökad kontroll av räkfisket

Under våren kommer Havs- och vattenmyndigheten och Kustbevakningen att fokusera på ökad regelefterlevnad inom det svenska räkfisket. Särskilt fokus kommer att ligga på det fiske som bedrivs inom marina skyddade områden, till exempel Kosterområdet och Bratten. Dessutom sammansättningen av kok- och råräka i fångsten att kontrolleras extra noga.

För att räkfisket i Kosterområdet ska kunna bedrivas på ett långsiktigt hållbart sätt finns särskilda regler för dig som har särskilt tillstånd att bedriva trålfiske efter räka i Kosterområdet. Utöver regler om till exempel loggboksföring, VMS och förhandsanmälan är det viktigt att du som innehavare av detta tillstånd bland annat känner till följande:

Trålfiske efter Nordhavsräka i Kosterområdet är tillåtet maximalt 3 dagar per vecka (måndag till och med fredag) mellan kl. 05:00 till 20:00. Dessa regler gäller i området innanför trålgränsen, på minst 60 meters djup och norr om latituden 58 31,50 N.

Alla fiskefartyg som fiskar Nordhavsräka med särskilt tillstånd i Kosterområdet ska vara utrustade med och ha i drift ett automatiskt identifieringssystem (AIS). Denna ska vara påslagen under hela fiskeresan.

Det finns 11 områden i de marina skyddade områdena i Kosterområdet där trålfiske är helt förbjudet.

Trålfiske innebär att fisket påbörjas så fort du har redskapet i vattnet och pågår till dess att fångsten och hela redskapet har tagits ombord.

Havs- och vattenmyndigheten och Kustbevakningen kommer också under våren att lägga särskilt fokus på fördelningen av kok- och råräka. Detta kommer ske inom hela räkfisket längs västkusten.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!