Svenska landningar av siklöja 2017- båtar och företag

Siklöjefisket i Bottenviken som äger rum under cirka två månader på hösten är ett av Sveriges mest lönsamma fisken. Fångsten används för att tillverka Kalix löjrom. Siklöjefisket kan stå för uppemot 70% av årsinkomsten för de yrkesfiskare som ägnar sig åt det. Resten av året fiskar de istället strömming (sill), lax och sik, då ibland med andra båtar.

Fisket av siklöja bedrivs i allmänhet som partrålning med bottentrål. Det betyder att fångsten ibland i huvudsak redovisas på en båt även om det är två som fångat siklöjan. Men ibland fiskas siklöjan bara med en båt. Även då med bottentrål.

HA 30 Vilma

HA 30 Vilma. Bild: Guldhaven Pelagiska AB

Landningar av siklöja 2017, båt, ton, ägare, hemmahamn, kommentar

HA 30 Vilma, 173, Guldhaven Pelagiska AB (Bodlund & Karlsson), Kalix/Storön
PÅ 16 Brottsjö, 106, Perssons Löjrom AB (Persson), Piteå
PÅ 34 Polaric, 95, Renö Fisk AB (Persson), Piteå
LÅ 23 Airon, 50, Dag Hjelte, Luleå/Lövskär
PÅ 1 Räbben, 42, Roland Karlsson Fiske i Piteå AB, Piteå
LÅ 19 Junkön, 40, Bröderna Ökvist HB, Junkön
LÅ 18 Nova, 38, Sundströms Fiske AB, Luleå/Lövskär
LÅ 39 Elsa, 38, Johan Blomqvist, Luleå/Lövskär
HA 89 Uddvik, 36, Lindbloms Fisk AB, Storön
LÅ 21 Altappen, 36, Stig Gren, Luleå/Altappen
LÅ 48 Sara II, 36, Holms Fiske AB, Luleå
HND 4 Johlin V, 31, Bondhamns Fisk AB, Bondhamn
LÅ 17 Junkön, 30, Bröderna Ökvist HB, Junkön
LÅ 1 Tärnö, 26, Gunnar Nilsson, Sören/Luleå
HA 64 Svallgrund, 25, Roger Andersson, Storön
HA 24 Lutskär, 21, Kjell Strömbäck, Kalix-Nyborg
HA 18 Rebecka, 18, Allan Lutström, Nikkala
HA 4 Sarlut, 17, Arne Luthström, Nikkala
HA 59 Annaett, 16, Per-Erik Sångberg, Karlsborgsverken
LÅ 43 Nordanhav, 16, Stefan Ökvist, Storbrändön
LÅ 22 Silva, 15, Leif Holmberg, Luleå/Degerön
HA 23 Ramona, 13, Ingvar Lerdin, Seskarö
LÅ 42 Lillan, 13, Thomas Innala, Luleå
LÅ 12 Viken, 11, Bröderna Stålarm AB, Luleå/Hindersön
LÅ 35 Lilla Fridolf, 11, Brändö Schakt AB, Luleå
SL 14 Irene, 10, Bo Sillman, Löran

LÅ 17 och LÅ 19 Junkön

LÅ 17 och LÅ 19 Junkön

Landad mängd siklöja 2017 per partrålningslag, båtar, ton, ägare

PÅ 16 Brottsjö / PÅ 34 Polaric, 201, familjen Persson
HA 83 Natalia / HA 30 Vilma, 173, Guldhaven Pelagiska
LÅ 18 Nova / LÅ 39 Elsa, 76, Blomqvist & Sundström
LÅ 48 Sara II / LÅ 21 Altappen, 72, Holm & Gren
LÅ 17 Junkön / LÅ 19 Junkön / LÅ 31 Junkön 1, 70, Ökvist
HA 44 Anna / HA 24 Lutskär / LÅ 1 Tärnö / HA 133 Matilde, 50, Nilsson & Strömbäck
LÅ 23 Airon / LÅ 28 Sann, 50, Hjelte & Ökvist
PÅ 1 Räbben / HA 17 Målsö, 42, Carlsson & Wik
SL 14 Irene / HND 4 Johlin V, 41, Sillman och Frölander
HA 89 Uddvik / HA 29 Sandön, 36, Lindblom
LÅ 43 Nordanhav / LÅ 22 Silva, 31, Holmberg & Ökvist

HND 4 Johlin V hyrs ut till Kenneth Klöver som alltså är den som fiskar siklöja med båten. När det gäller annat fiske med båten i fråga står Frölander för det.

Landad mängd siklöja 2017 per företag, båtar, hemort, ägare

Persson, 201, Piteå
Guldhaven Pelagiska AB, 173, Kalix, Karlsson & Bodlund
Bröderna Ökvist HB (Junköfiskarna), 70, Junkön, Ökvist
Dag Hjelte, 50, Luleå/Lövskär
Roland Karlsson Fiske i Piteå AB, 48, Piteå, Roland Karlsson

Familjen Persson i Piteå med sina två fiskeriföretag och Guldhaven Pelagiska AB i Kalix är utan tvekan de dominerande företagen i siklöjefisket med Bröderna Ökvist på Junkön som tredje största företag.

De flesta yrkesfiskarna och företagen som är aktiva i siklöjefisket är med i Norrbottens Kustfiskares Producentorganisation (NKFPO) men Guldhavens Pelagiska är med i Sveriges Fiskares PO (SFPO).

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!