SweDen Pelagic är numera Scandic Pelagic

SweDen Pelagic köpte förra året upp Nielsens Fiskeeksport A/S från Launis-koncernen och företaget döptes om till SweDen Pelagic Aalbæk A/S. Ägare i Sweden Pelagic AB och SweDen Pelagic Aalbæk A/S var Västkustfisk SVC AB och FF Skagen A/S med hälften var. FF Skagen A/S köpte för sin del Skagerak Pelagic A/S från Skagerak Group.

Såväl FF Skagen  A/S som Västkustfisk SVC AB kontrolleras av svenska pelagiska yrkesfiskare så att de två uppköpta företagen ihop med svenska SweDen Pelagic AB nu fusioneras till Scandic Pelagic är inte speciellt förvånande. Företaget har sillbearbetningsfabriker i Aalbæk, Skagen och Ellös samt mottagningsanläggningar i Västervik och Ronehamn.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!