Folkligt och festligt vid hamninvigning på Donsö

Igår invigdes Donsö djuphamn, det namn som Donsö hamnförening gett till den nya flytande hamnpiren. Vid piren låg två stora tankfartyg, Astina och Coralius, från två av Donsös många rederier. Dessutom låg där två mindre fiskebåtar med Fiskebäck som hemmahamn, GG 208 Ganthi och GG 210 Vera C. Däremot saknades den nya GG 229 Clipperton som är fullt upptagen med tobisfisket i Nordsjön. Dagen innan hamninvigningen landade de en rekordlast tobis på över 1 000 ton i Skagen.

Asterix

Efter en kall och blåsig morgon kom värmen fram på ett nästan symboliskt sätt när invigningen startade genom ett kort tal av Jonas Backman. Där han bland lyckades tredubbla antalet fiskebåtar på ön. Istället för två stora, GG 229 Clipperton och NC 330 Kristine inkluderade han även AS 202 Neptun, som hör hemma på Vrångö, men vars ena ägare bor på Donsö. Även GG 208 Ganthi (en av ägarna finns också på Donsö) och GG 210 Vera C räknade han nog med liksom GG 226 Röskär. Kanske var det så många som 1 500 personer på plats vid invigning och då var det inte bara Donsö-bor som GP fått för sig. Där var yrkesfiskare från Fiskebäck, representanter för fiskindustri och banker i Danmark, många från Göteborg, däribland en del redare

Därefter talade kommunstyrelsens ordförande i Göteborg, Ann-Sofie Hermansson, Handelskammarens vd Johan Trouvé, Maria Hellsten från Havs- och vattenmyndigheten, Patrik Andersson, VD för Business region Göteborg och Dan Sten Olsson från Stena-koncernen. Det var mycket prat om hur samarbete byggt den nya hamnpiren, eller som Jonas Backman uttryckte det förtröstan, strävsamhet och försorg. Nån av talarna sa att Donsö förmodligen hade flest entreprenörer och företagare per capita, men sanningen är nog att Rörö i Göteborgs norra skärgård överträffar Donsö på den punkten.

Samtidigt kändes det som om en del i talen var rent hyckleri. När Ann-Sofie Hermansson talade som om hennes parti hela tiden varit för satsningen på en djuphamn för framförallt fiskebåtar känns det falskt. Socialdemokraterna och de flesta partier i Göteborgs stadsfullmäktige har ju i först hand motarbetat alla lösningar på yrkesfiskets problem när de stora båtarna slängs ut från Frihamnen. De har varit direkt negativa till att lösa problemen. men kanske kan vi vänta en annan inställning i fortsättningen så att Fiskebäcks hamn kan muddras så båtarna därifrån kan ligga i hemmahamnen. Huvudsyftet med piren på Donsö (Dosnö djuphamn) är också att skapa plats åt de större fiskebåtarna med bas på Donsö och i Fiskebäck.

Medan flertalet talare höll sig till ämnet och talade om hur Donsö-borna och deras företag var viktiga och att satsningen på den hamnpiren var en del av det kunde inte Trouvé hålls sig från att slänga in helt omotiverade politiska brandfacklor om andra hamnar i Göteborg. Det var billigt och dåligt. Helt mot den andra av samarbete och vänlig konkurrens som enligt de andra talarna präglar företagarna på Donsö.

Den nya hamnpiren har kostat 15 miljoner kronor. En tredjedel har rederierna och fiskeföretagen på Donsö bidragit medan SEB på Hönö har lånat ut resten.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!