Ingen i Sverige fiskar mer än vad som är hållbart – Engström hittar på

Alla kvoter på fiske beslutas efter rekommendationer av Internationella havsforskningsrådet (ICES). Politikerna följer i allmänhet rekommendationerna. I Östersjön har dock politikerna under en rad år rad år beslutat om högre kvoter än de rekommenderade. Detta främst på grund av de långtidsplaner för fiskförvaltningens om finns och för att inte kvoterna ska flyga upp och ner på ett sätt som gör att fisket får problem. Men de senaste besluten om kvoter i Östersjön har följt ICES rekommendationer.

Även om politikerna beslutat om högre kvoter än rekommendationerna så har dock ingen fiskat så mycket. I själva verket har troskvoten int fiskats upp på många år och fisket har också legat under ICES rekommendationer. I Sverige är faktiskt det vanliga att kvoterna inte fiskas upp. Det gäller torsk i Östersjön, kräfta och rödspätta i Skagerak och Kattegatt samt många andra arter och hav. När Miljöpartisten Linnea Engström uttalar sig i media om att ingen fiskart ska fiskas utöver vad som är hållbart implicerar hon att sådant fiske förekommer i Sverige:

– Det förvånar mig inte att Östersjötorsken får rött ljus av WWF. I EU-parlamentet har jag och andra jobbat stenhårt för att minska fisket av torsk i Östersjön för att ge beståndet en chans att återhämta sig. Men rådet har inte kunnat hålla fingrarna i styr.

Helst vill hon att fisketrycket begränsas till en strikt tolkning av målet för den gemensamma fiskeripolitiken, att allt fiske ska hållas under gränsen för vad som är maximalt hållbart.

– Det är ingen idé att fiska mer än vad som är hållbart. Men EU-kommissionen och ministerrådet har trots forskarnas varningar velat tillåta undantag. Och då blir det så här, säger Linnéa Engström.

Det är att vilseleda. I Sverige förekommer inget överfiske. Inget fiske utöver de vetenskapliga rekommendationerna.

Den enda fiskart i Nordsjön och Nordatlanten med ekonomisk betydelse som fiskas för hårt är makrill. Det beror på att Färöarna, Island och Grönland inte velat följa internationella överenskommelser och har inte med beslut inom EU att göra. Linnea Engström vilseleder också om detta:

– De grönas – och EU-parlamentets – linje har varit klar: vi ska inte tillåta fiske som är ohållbart. Men det är en ständig kamp mot rådet och kommissionen som vill tolka reglerna mer slappt, säger Linnéa Engström, som varit Gröna gruppens ansvariga för Nordsjöplanen.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!