Kustnära småskaligt fiske på väg att dö ut i Östersjön

Det kustnära småskaliga fisket i Östersjön är på att sakta dö ut. Orsaken är framförallt säl- och skarvproblematiken. Säl äter fångsten i garnen, säl förstör fångsten i garnen, säl och skarv äter så mycket fisk invid kusten att det blir mycket lite kvar till yrkesfisket och sälen sprider sjukdomar och parasiter som drabbar fisken.

Sammantaget har säl- och skarvproblematiken lett till att kustnära fiske med garn inte längre går att livnära sig på. De enda som kan ägna sig åt sådant fiske är äldre deltidsfiskare som inte har fisket som huvudinkomst. Problemen har till och med börjat smyga sig in i Öresund och det kustnära fisket med garn i västra Östersjön fiskar inte längre upp sin kvot. Detta har lett till att Havs- och vattenmyndigheten måste omfördela kvoten för torsk så att en del av den kvot som avsattas till fiske med passiva redskap måste flyttas över till trålfisket:

Med hänvisning till den låga infiskningen med passiva redskap i västra Östersjön har Havs- och vattenmyndigheten beslutat att överföring av 200 ton torsk ska ske från passiva redskap till trålfisket i västra Östersjön.

Havs- och vattenmyndigheten försöker möjliggöra att Sveriges kvoter kan fiskas i största möjliga mån. Med hänsyn till att infiskningen med passiva redskap under år 2018 varit låg så görs bedömningen att överföring av 200 ton ska ske till trålfisket i västra Östersjön. Överföringen kommer ske före den 1 juli 2018. Fiske får inte börja bedrivas förrän tilldelning av fiskemöjligheter i västra Östersjön delats ut.

Trålfiske går fortfarande att leva på, men det är på grund av de sälspridda parasiterna i fisken svårt att få även detta fiske att gå ihop, framförallt för mindre trålare som fiskar i områden med mycket säl. Parasiterna är främst sälmask och levermask som lever i fisken respektive fiskens lever. Torsken tycks hårdast drabbad. Det gör att det är svårt att sälja torsk för bra priser och lönsamheten blir därmed sämre.

Till och med det lönsamma kustnära siklöjefisket i Bottenviken drabbas av sälproblematiken. I det fallet handlar det om att sälen äter så mycket att kvoten för yrkesfisket hela tiden måste minskas.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!