Fritidsbåtars ankare förstör torskens barnkammare

Det finns ett samband mellan antalet bottenankrande båtar och antalet ankringsspår på mjuka bottnar, visar studier i den nya avhandlingen. Och eftersom ankring förekommer på samma ställen där viktiga och känsliga arter håller till, som exempelvis ålgräs, så kan detta få konsekvenser för ekosystem och miljö. Med allt fler fritidsbåtar har detta blivit ett stort problem för ålgräs, ostron, musslor såväl som för fisk.

–  De ankare vi traditionellt använder gräver ner sig i bottnarna och kan då förstöra ålgräsets rötter och riva upp plantorna. Det kan på sikt leda till minskad utbredning av ålgräs och det får i sin tur konsekvenser för bland annat torsk, som använder just ålgräs som uppväxtområde, säger avhandlingens författare, Jenny Egardt vid Göteborgs universitet.

Hon föreslår också fritidsbåtsägare att bland annat undvika bottenankring, speciellt i områden där ålgräs syns på botten, och istället ankra längs med öarna och på så sätt minska negativ påverkan. Kanske borde fritidsbåtar helt förbjudas ankra i områden md ålgräs, invid fågelskyddsområden och marina reservat med känsliga bottnar.

Ett annat problem tas upp i avhandlingen är giftiga båtbottenfärger som trots att de är förbjudna sen länge ändå förekommer i bottensedimenten.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!