Floskler om överfiske gör ingen människa glad

Journalister tycks ha fått ordet överfiske på hjärnan. Så fort någon fiskart hotas så skriver eller säger de att en av anledningarna är överfiske. Nu påstår exempelvis Henrik Martinell i P4 Halland att havsnejonöga är i ett prekärt läge och att dess existens hotas på grund av bland annat överfiske. Det är naturligtvis rent nonsens. Ingen har väl nånsin fiskat havsnejonöga (i alla fall inte i modern tid) och det är dessutom helt förbjudet. Dessutom förekommer dessutom inget som helst överfiske i Sverige förutom när det gäller sportfiskares fiske av gädda och andra fiskar längs vissa kuststräckor i Östersjön.

Det helt dominerande problemet för havsnejonöga är vattenkraften och dess dammar. Vandringshinder är huvudproblemet, förstörd lekområden i åar och älvar också ett problem. Journalister som Martinell borde läsa på bättre och försöka förstå vad det är de skriver om istället för att bara upprepa inlärda mantran och floskler.

Havsnejonöga är uppenbarligen en hotad art. Överfiske har dock inget med saken att göra.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!