Lögner från Rädda Östersjötorsken

Rädda Östersjötorsken är en propagandakampanj som drivs av BalticSea2020, en stiftelse som grundats och drivs av en av Sveriges värsta ekonomiska fifflare (dock utan att han begick några brott) genom tiderna, Björn Carlsson. BalticSea2020 drar sig inet för att ljuga hejdlöst om torsken i Östersjön, kanske ett arv från den omoraliskt agerande Björn Carlsson. Dessa lögner återkommer ständigt i propagandamaterialet från BalticSea2020. En sådan lögn är att torsk går till tillverkning av fiskmjöl. Det är ett helt påhittat påstående taget rakt ur luften. Det saknar helt verklighetsförankring. Torsk fiskas inte för tillverkning av fiskmjöl.

Ett annat lögnaktigt påstående är att garnfisket på torsk i Öresund går bra för att det råder trålfiskeförbud i Öresund. Sanningen är att det går bra för att där inte finns nån säl. I Bohusläns innerfjordar har det egentligen aldrig trålats (med undantag av ett begränsat räkfiske i Gullmarsfjorden). Ändå finns där ingen torsk och inget torskfiske. Resonemanget från BalticSea2020 och Rädda Östersjötorsken hänger inte ihop. Det är med all sannolikhet inte heller 160 mindre garnfiskebåtar som livnär sig på garnfiske i Öresund. Inte ens om vi också räknar in danska båtar. Om det är hälften så många är det bra. Att det finns 160 båtar som nån gång fiskar torsk i Öresund är däremot sannolikt sant. Men så många lever inte på det.

Att de som bottentrålar efter torsk i Östersjön huvudsakligen skulle komma från den svenska västkusten är också en lögn. De flesta trålare med inriktning på torskfiske hör hemma i Skåne och några hör hemma i Blekinge, Småland, på Öland och på Gotland. Bara ett par stycken hör hemma på Västkusten.

Lögner är livsluften för Rädda Östersjötorsken och BalticSea2020. De är inte värda att ta på allvar.

Läs mer:

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!