Our Fish far med osanningar om danskt fiske

Our Fish är en miljöorganisation som till viss del tagit över den roll som Greenpeace tidigare hade. Att ljuga så mycket som möjligt om fisket. Fast det verkar nästan vara ännu värre. Our Fish klarar inte ens av att läsa och tolka de rapporter de hänvisar till.

Our Fish påstår att Danmark inte är självförsörjande med fisk och att de producerar mindre än de konsumerar. Påståendet är dumheter. Den undersökning de hänvisar till som gjorts av New Economics Foundation (NEF) har systematiska felaktigheter och är gjord på ett sätt som gör den helt meningslös. I deras beräkningar finns nämligen industrifisken med. Eftersom Danmark har ter av världens största fiskmjölsfabriker importerar landet stora mängder industrifisk från andra länder. Detta är ett märkligt sätt att räkna. Så länge Sverige hade en fiskmjölsfabrik (fram till 2005) var Danmark självförsörjande med fisk. När fiskmjölsfabriken i Sverige lades ner började svenskarna istället landa industrifisken till de danska fiskmjölsfabrikerna, Danmark började importera fisk och självförsörjningsgraden sjönk. Uppgifterna säger faktiskt ingenting. Det är helt meningslöst att räkna på det sättet.

Our Fish påstår också att rapporten visar ett kraftigt fall i Danmarks självförsörjningsgrad mellan 2017 och 2018. De har läst rapporten från NEF mycket dåligt. Det stora fallet i självförsörjningsgrad de hänvisar till skedde mellan 2015 och 2016. Några siffror för 2017 och 2018 finns inte i rapporten.

Vidare hävdar Rebecca Hubbhard från Our Fish att den kraftiga minskningen av självförsörjningsgraden som ägde rum mellan 2015 och 2016 samt den låga självförsörjningsgraden beror på dålig fiskeriförvaltning och överfiske:

“Denmark’s reliance on fish from elsewhere is due not simply to demand, but mismanagement of stocks and overfishing. To end the decline of Denmark and EU fish stocks we’re calling on Minister Eva Kjer Hansen to take bold action to end overfishing – by following scientific advice when setting EU fishing limits, and immediately boosting monitoring and enforcement of the ban on discarding fish at sea.

Hennes påstående är en ren lögn. Danmark självförsörjningsrad minskade som ett resultat av att en fiskmjölsfabrik i Sverige lades ner. Det har inget med bestånden, kvoterna, överfiske eller fiskeriförvaltning att göra, Den kraftiga minskningen mellan 2015 och 2016 beror på att det inte fanns nåt tobisfiske år 2016. Istället för den normalt mycket stora fångsten av tobis fick de danska fiskmjölsfabrikerna istället importera mer industrifisk från andra länder. Inte heller detta har med fiskeriförvaltning eller överfiske att göra.

Det förekommer inte heller något egentligt överfiske inom det danska fisket.

Det är uppenbart att Our Fish och deras representanter har en mycket bristande kunskap om danskt fiske eller rättare sagt ingen alls. Deras resonemang är totalt felaktiga och följaktligen också deras slutsatser. I vissa fall är påståendena från Our Fish rent lögnaktiga.

Tyvärr har danska Fødevarewatch inte kontrollerat påståendena från Our Fish utan har återgett dem nästan ordagrant och spridit de falska nyheterna vidare.

PS. EU:;s import av fisk kommer främst från närområdet, dvs Norge, Island, Färöarna och Ryssland,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!