Valet i Göteborgsområdets fiskelägen

Som fiskelägen betraktar jag i detta sammanhang valdistrikt där fisket utgör en dominerande näring eller där en mycket stor del av befolkningen har fiske som sysselsättning eller kommer från en fiskarfamilj.

I Göteborgs kommun är det framförallt Vrångö och Donsö, Fiskebäck (norra Fiskebäck) och Önnered västra (södra Fiskebäck, Högen och Önnered). Styrsö har också en del yrkesfiskare men del allra flesta som bor på ön pendlar troligen till Göteborg.

I Öckerö kommun domineras Rörö och Fotö av fisket medan delar av Björkö, Öckerö och Hönö också har en del fiskare och familjer beroende av fiske. På Hönö så återfinns sannolikt de flesta fiskare och fiskarfamiljer i Klåva. Knippla, Hälsö, Hyppeln, Kalvsund och Grötö har inga fiskebåtar idag så de utelämna säven om Hyppeln har enstaka yrkesfiskare som arbetar på Rörö-båtar. Valresultaten i fiskelägena är markant annorlunda än i Göteborgsområdet för övrigt.

I fiskelägena är Kristdemokraterna största parti, oftast följt av moderaterna. Miljöpartiet har ett mycket svagt stöd. Resultaten är från den preliminära räkningen på valnatten. Sverigedemokraterna har i allmänhet ett svagt stöd i fiskarbefolkningen men har ett högre tdö baldn de som flyttat till fisklägena och pendlar till jobb inne i Göteborg.

Andel av rösterna i riksdagsvalet, KD, M, S, SD

Donsö-Vrångö, 38,7%, 16,3%, 11,3%, 9,0%
Rörö, 33,5%, 21,8%, 16,5%, 11,7%
Fotö, 33,3%, 19,4%, 10,7%, 19,6%
Önnered västra, 28,0%, 22,4%, 11,0%, 14,1%
Öckerö 1 (norra), 25,3%, 18,8%, 16,7%, 19,5%
Hönö 3 (Klåva), 22,6%, 21,1%, 17,4%, 15,8%
Öckerö 2 (södra), 21,8%, 20,6%, 16,9%, 19,3%
Fiskebäck, 19,6%, 32,6%, 9,5%, 14,5%
Hönö 1 (Röd), 18,8%, 23,4%, 16,6%, 17,6%
Hönö 2 (Heden), 16,9%, 19,5%, 24,3%, 21,7%

Andel av rösterna i kommunvalet, KD, M, S, SD, Dem, Lib

Rörö, 56,5%, 15,8%, 12,5%, 18,7%, -, 2,7%
Donsö-Vrångö, 40,0%, 9,8%, 7,6%, 5,3%, 18,1%, 7,2%
Öckerö 1 (norra), 34,6%, 16,4%, 18,1%, 12,2%, -, 8,6%
Öckerö 2 (södra), 33,5%, 17,9%, 18,1%, 10,2%, -, 8,0%
Hönö 1 (Röd), 31,3%, 20,9%, 16,4%, 19,8%, -, 8,3%
Hönö 3 (Klåva), 30,9%, 19,1%, 18,1%, 10,3%, -, 6,9%
Fotö, 34,5%, 26,9%, 10,2%, 13,5%, -, 5,4%
Hönö 2 (Heden), 25,4%, 19,2%, 22,9%, 15,2%, -, 4,0%
Önnered västra, 17,5%, 20,8%, 8,2%, 5,9%, 26,7%, 9,0%
Fiskebäck, 13,6%, 20,0%, 8,3%, 8,1%, 28,7%, 10,2%

På Donsö och Vrångö minskade valdeltagandet mycket kraftigt i riksdagsvalet till 61,2% och alla partier, även Kristdemokraterna, förutom Vänsterpartiet och Centerpartiet fick minskat antal röster. Alla partier förutom Moderaterna, Liberalerna, Miljöpartiet och Feministiskt Initiativ fick dock en större andel av rösterna. Andelsmässigt ökade Kristdemokraterna och Centerpartiet mest. Starkt minskat valdeltagande är tydligt i hela södra skärgården med ett valdeltagande på 48,7% i kommunvalet på Styrsö-Köpstadsö, 58,6% på Brännö-Asperö och 63,7% på Donsö-Vrångö. Motsvarande siffror i riksdagsvalet är 48,5%, 55,8% respektive 61,2%.

Den sista dagens förtidsröster är inte räknade än. De kan förändra det slutliga valdeltagandet en del, mer i södra skärgården än i andra områden. Det finns också uppgifter om att inga förtidsröster räknats i vallokalerna på öarna i Göteborgs kommun. Det verkar märkligt och inte trovärdigt, men om det är så blir valdeltagandet i södra skärgården normalt snarare än lågt.

I valdistriktet Västra Önnered som består av södra Fiskebäck, Högen och Önnered fick moderaterna en betydligt mindre andel röster än i norra Fiskebäck i riksdagsvalet. Genom att befolkningen är mindre homogen än på Donsö och Vrångö så är stödet för kristdemokraterna också lägre även om det är väldigt högt. Stödet för Sverigedemokraterna var det som ökade mest både i antal röster och procentuellt. De partier som fick minskat stöd var Miljöpartiet, Feministiskt Initiativ och Socialdemokraterna.

Valdistriktet Fiskebäck som främst består av norra Fiskebäck är ett nytt valdistrikt så där kan inga jämförelser med tidigare år göras. I Fiskebäck, Högen och Önnered har Demokraterna blivit största parti i kommunvalet. Detta har framförallt gått ut över Moderaterna och Kristdemokraterna.

På Rörö minskade stödet för Moderaterna kraftigt i riksdagsvalet och de partier som fick ökat stöd var Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet både i antal röster och i andel av rösterna. Även Socialdemokraterna och Liberalerna tappade röster och fick minskat stöd i procent.

I kommunvalet fick Kristdemokraterna markant fler röster på Rörö än i riksdagsvalet. För de andra partierna var det omvänt. Framförallt tycks Sverigedemokraterna och Moderaterna ha påverkats av detta. Högre röstandel för Kristdemokraterna i kommunvalet gäller även för alla andra öar och valdistrikt i Öckerö kommun utom Grötö och Kalvsund. Detta tyder på ett stort inslag av personröstning och en eller flera populära personer i just Kristdemokraterna. På Fotö finns det dock ingen sådan skillnad i KD:s andelar av rösterna i de två valen.

På Fotö ökade stödet för Sverigedemokraterna kraftigt i riksdagsvalet medan det minskade kraftigt för Moderaterna. Även för Kristdemokraterna och Liberalerna minskade antalet röster såväl som andelen i procent. På Fotö finns det numera delvis en från fastlandet och de större öarna inflyttad befolkning.

Öckerö 1 (norra Öckerö) och Öckerö 2 (södra Öckerö) är nya distrikt där valresultaten inte kan jämföras med tidigare år. Även de tre valdistrikten på Hön är nya. I alla valdistrikten på Öckerö och Hönö bor många utflyttade göteborgare och många som arbetar på Volvo som både arbetare och tjänstemän.

Kristdemokraterna har ett starkt stöd också på Hyppeln men där är Sverigedemokraterna största parti i riskdagsvalet men inte i kommunvalet där Kristedemokraternaaha störst stöd. Kristdemokraterna fick starkt ökat stöd på Hyppeln på Moderaternas bekostnad. Hyppeln är en ö som saknar frireligiös tradition. Även på Knippla och Hälsö finns stort stöd för Kristdemokraterna men Moderaterna är största parti. På båda öarna finns också ett starkt stöd för socialdemokraterna men ett svagare stöd för Sverigedemokraterna. Stöder för Moderaterna har minskat medan det ökat för Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och Centerpartiet. På Björkö har Kristdemokraterna ett svagt stöd och istället dominerar Moderaterna. Liberalerna och Socialdemokraterna. Även på Björkö finns en stor pendelbefolkning med arbete i Göteborg, kanske framförallt på Volvo. Stödet för KD och SD har ökar rejält, medan det minskat kraftigt för moderaterna.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!

Ett svar på ”Valet i Göteborgsområdets fiskelägen”

Kommentarer är stängda.