Enighet om behovet av säljakt

Ena dagen på konferensen Östersjöfiske 2020 i Simrishamn ägnades åt säljakt. Det var en i det närmaste total enighet om att säljakt behövs. En säljakt som är mycket mer omfattande än en skyddsjakt som bedrivs idag. Det som behövs är en säljakt som ser ut på samma sätt som älgjakten eller vildsvinsjakten. En jakt som är till för att förvalta och hålla sälbeståndet på en viss nivå.

Älg och vildsvin jagas delvis för att undvika skador i skogsbruket respektive jordbruket. Med för stora älg- och vildsvinsbestånd skulle skadorna blir för omfattande.  För stora sälbestånd orsakar lokalt mycket stora skador för fisket. De minskade intäkterna för torskfisket i södra Östersjön är lika stora eller större än vad yrkesfisket idag kan tjäna in. Det betyder att torskfiske idag är en olönsam affär, huvudsakligen på grund av sälen. Sälen orsakar fångstbortfall, mager och svältande torsk på grund av sälmask och levermask samt skador på redskap.

Nödvändigheten av säljakt för torskfiskets överlevnad är central enligt vad som kom fram på konferensen. Alla var överens, forskare, yrkesfiskare och myndighetspersoner. Politiker och miljöaktivister lyste med sin frånvaro på konferensen så vad de tycker framgick inte. Men erfarenheten är att de mer styrs av fördomsfulla uppfattningar bland Stockholms befolkning om gulliga sälar och farliga yrkesfiskare. Att alla som i praktiken är inblandade i fisket vill ha och inser nödvändigheten av sälförvaltning och licensjakt behöver därför inte innebär att politikerna kommer att driva igenom beslut om säljakt.

Det finns också många andra hinder för säljakt. EU:s regler förbjuder handel med sälprodukter vilket innebär att det inte går att tjäna pengar på säljakten. Den blir bara en kostnad. Dessutom är säljakt svårt och kostar den då också mycket pengar blir det ointressant för de flesta. Eftersom det kan ta mycket lång tid att förändra EU:s regler om säljakt så måste ett alternativ för att finansiera jakten utvecklas. Ett sådant alternativ är skottpengar vilket kan fungera.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!