Danska yrkesfiskare åtalas för olagligt fiske

Två mindre danska trålare ertappades med olagligt fiske innanför den svensk trålfiskegränsen på fyra sjömil (inte mil som det står i Sydsvenskan) den den 27 juni 2018. De två trålarna ser ut att partråla, dvs dra en trål mellan sig och ihop. En sådan trål har inga tråldörrar och även om det är en bottentrål är påverkan därför mindre på havsbotten. Det hela utspelade sig utanför Måkläppen vid Falsterbo.

Danskt tjuvfiske

Danskt tjuvfiske. Bild: Kustbevakningen

Förhör av skepparna skedde flera månader efter händelsen och de förnekade brott. De sade sig först inte ens minnas det hela. Men den förste medgav sedan att han var där men visste inte om trålen var i eller inte medan den andre förnekade att han ägnat sig åt fiske innanför trålfiskegränsen.

På filmen som Kustbevakningen tog går det att se att trålen är i vattnet ligger i vattnet och även hur den halas in med fångst.

Rättegången mot de danska fiskarna ska hållas den 2 april. Straffet, om de fälls, kan bli böter eller fängelse.

Det är inte första gången danska trålare fiskar olagligt på svenskt vatten. Det händer regelbundet att danska yrkesfiskare från framförallt Gilleleje döms för tjuvfiske på svenskt vatten. Det hände exempelvis 2004 då två mindre trålare från Gilleleje togs efter partrålning på svenskt vatten liksom året innan, 2005 när en fiskare från Gilleleje fälldes för trålfiske i Öresund år 2004, 2010 när fyra trålskeppare från Gilleleje tjuvfiskade vilket de sedan dömdes för och 2013 när ytterligare en trålfiskare från Gilleleje togs för tjuvfiske på ett område med trålfiskeförbud. Samma fiskare från Gilleleje har gripits och dömts flera gånger för tjuvfiske. Tjuvfisket med bas i Gilleleje var omfattande redan i början av 1990-talet, men har troligen minskat under senare år.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!