Finlands största fiskebåtar 2019

Finlands största fiskebåtar 2019 är i stort sett samma båtar som varit störst tidigare. Inga större ändringar har skett. Det handlar i huvudsak om pelagiska fiskebåtar som används till sillfiske (strömmingsfiske) i framförallt Bottenhavet. Angivna hemmahamnar är i allmänhet de orter där ägarföretagen hör hemma. Detta stämmer i vissa fall sannolikt inte. I andra fall är det orten som står på båten vilket jag ibland har kunnat fastslå.

fiskeback12juli_2015-3 - 21

Största finska fiskebåtar 2019 efter tonnage, namn, bruttoton, ort, ägare

FIN-1125-T Windö, 526, Rosala, Oy Kotka Fiskeri AB (Bryngeld)
FIN-1146-T Silverfors, 499, Taivassalo, Keskikala Oy (Mennik, Reimann, Salong och Söber)
FIN-1122-T Laguna, 441, Nystad, Troolari Olympos Oy (Leppik, Reimann, Lusjyk, Omeltsenko)
FIN-175-T Olympos, 427, Nystad, Troolari Olympos Oy (Leppik, Reimann, Lusjyk, Omeltsenko)
FIN-118-V Westfjord, 422, Vasa, Oy Omega Shipping AB (Lomppi, Pukkila, Kljavin)
FIN-1139-T Golden Rose, 419, Björneborg, LV Fishing Oy (Vehkaperä)
FIN-1111-U Roxen, 416,  Helsingfors, Shedfish Oy (Raivo Baum)
FIN-1145-T Santos, 399, Björneborg, S-H Fishing Oy (Tervamäki)
FIN-138-T Nessie, 387, Åbo, Troolari Nessie Oy AB (Raivo Baum)
FIN-13-V Sonnskär, 385, Kaskö, Sonnfish Oy AB (Granfors)

De flesta ägarna är från Estland medan de flesta av de större båtarna är köpta begagnade från Sverige. Det inhemska finska ägandet i det storskaliga fisket är mycket begränsat.

Urmas Reiman är en av två företrädare i det estniska fiskeriföretaget Hiiu Kalur AS. Den andre är Tanel Esta. Troligen är de också delägare.  Tiit Kõuhkna och hans son Toomas Kõuhkna är dock huvudägare. Hiiu Kalur AS äger i sin tur 50% av estniska Soome Kala Oü som äger Keskikala Oy och Länsi-Rannikon Kala Oy. Resterande 50% i Soome Kala Oü ägs av Saare Fishexport Oü som ägs av Arne Salong, Ivar Kiil och Tiit Söber. Hiiu Kalur AS äger också 40% i fiskeriföretaget Krapesk AS som äger finska fiskeriföretaget Menhaden Oy (Lokk, Lehtiaan, Reimann, Omeltsenko) och det estniska Kalalaev Kotkas Oü. Övriga delägare i Krapesk AS var tidigare och sannolikt fortfarande två företag i skatteparadisen Panama (Klein Holding Group) och Belize (Netwell Corp).

Oleg Omeltsenko är också VD för Kajax Fishexport AS i vilket bolag han äger 21%, Hiiu Kalur AS 40% och Oleg Lusjyk 39%. Den sistnämnde hör hemma i Ukraina.  Kajak Fishexport AS äger i sin tur Troolari Olympos Oy.

Raivo Baum är ägare av det nästa största fiskeriföretaget i Estland, Morobell Oü. Morobell är moderbolag till de två finska företagen Shedfish Oy och Troolari Nessie Oy AB samt litauiska Morobell UAB. Han äger också 78% i det estniska fiskeriföretaget Bentros Oü. En nära släkting till honom, Ragnar Baum, äger ett annat estländskt fiskeriföretag, Fortem Holding.

Den största båten mätt i bruttoton ägs dock av den svenska familjen Bryngeld via Oy Kotka Fiskeri AB som också har flera båtar i Sverige. Familjen Bryngeld är från Fiskebäck i utkanten av Göteborg. Många av båtarna på listorna har tidigare haft svensk flagg.

Största fiskebåtarna i Finland 2019 efter längd, namn, meter

FIN-1122-T Laguna, 41, Nystad, Troolari Olympos Oy (Leppik, Reimann, Lusjyk, Omeltsenko)
FIN-138-T Nessie, 41, Åbo, Troolari Nessie Oy AB (Raivo Baum)
FIN-1125-T Windö, 40, Rosala, Oy Kotka Fiskeri AB (Bryngeld)
FIN-1146-T Silverfors, 40, Taivassalo, Keskikala Oy (Mennik, Reimann, Salong och Söber)
FIN-118-V Westfjord, 40, Vasa, Oy Omega Shipping AB (Lomppi, Pukkila, Kljavin)
FIN-1139-T Golden Rose, 39, Björneborg, LV Fishing Oy (Vehkaperä)
FIN-175-T Olympos, 38, Nystad, Troolari Olympos Oy (Leppik, Reimann, Lusjyk, Omeltsenko)
FIN-1111-U Roxen, 38,  Helsingfors, Shedfish Oy (Raivo Baum)
FIN-1115-U Shemara, 38, ??, Shedfish Oy (Raivo Baum)
FIN-168-V Hanne, 35, Vasa, Oy Omega Shipping AB (Lomppi, Pukkila, Kljavin)

Största fiskebåtarna i Finland 2019 efter motorstyrka, namn, kW

FIN-1139-T Golden Rose, 1 600, Björneborg, LV Fishing Oy (Vehkaperä)
FIN-1145-T Santos, 1 500, Björneborg, S-H Fishing Oy (Tervamäki)
FIN-1111-U Roxen, 1 436, Helsingfors, Shedfish Oy (Raivo Baum)
FIN-118-V Westfjord, 1 385, Vasa, Oy Omega Shipping AB (Lomppi, Pukkila, Kljavin)
FIN-1146-T Silverfors, 1 280, Taivassalo, Keskikala Oy (Mennik, Reimann, Salong och Söber)
FIN-175-T Olympos, 1 175, Nystad, Troolari Olympos Oy (Leppik, Reimann, Lusjyk, Omeltsenko)
FIN-1125-T Windö, 1 103, Rosala, Oy Kotka Fiskeri AB (Bryngeld)
FIN-1122-T Laguna, 1 100, Nystad, Troolari Olympos Oy (Leppik, Reimann, Lusjyk, Omeltsenko)
FIN-138-T Nessie, 1 033, Åbo, Troolari Nessie Oy AB (Raivo Baum)
FIN-168-V Hanne, 749, Vasa, Oy Omega Shipping AB (Lomppi, Pukkila, Kljavin)

Läs också:

Andra källor: EU:s skeppsregister,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!