Inget loddafiske i år

Fisken lodda är en liten fisk som heter capelin på engelska. Fisket sker kring Island och i Barents hav av framförallt isländska, norska och ryska fiskebåtar. Lodda fiskas för tillverkning av fiskmjöl och fiskolja, så kallat industrifiske eller skrapfiske och för konsumtion:

In 2018, roughly 72% of the capelin caught in the Barents Sea went for human consumption. Only 11% of those landings taken in Icelandic waters did. That said, the price difference between selling capelin for consumption and for fishmeal and oil was not very great at all last year: NOK 2.75 per kilogram for Barents Sea-caught fish for consumption, compared to NOK 2.29/kg for fishmeal and oil.

I år finns det inga kvoter för lodda varken kring Island eller i Barents hav. Det finns helt enkelt inte tillräckligt mycket lodda någonstans. Det är ett allvarligt problem för många fiskeriföretag i Norge och på Island:

The Barents Sea is more negative for Norway, but we are a large actor in the Icelandic fishery too,” said Oma.

”The coastal fleet, the trawlers, and the purse seiners will all feel the impact, and will all face a gap in their fishing years. The big purse seiners, at the moment, can go and fish blue whiting in EU and international waters instead, but for some time this year there will be nothing for any of them to do.”

[…]

Early in February fishing and processing firm Sildarvinnslan announced it would close one of its three fishmeal and oil facilities. Capacity utilization there has dived along with raw material landings to the plant in recent years, and the firm expected this to be zero this year, SVN managing director Gunnthor Ingvason told Undercurrent.

HB Grandi has noted that if no capelin quota is set, its operations would take a hit in 2019 — the first quarter in particular. In 2018, it said, capelin fishing and processing brought it €18.5m in turnover and €8m in earnings.

Naturligtvis är det också ett stort problem för de djur, däribland många fåglar, och större fiskarter som äter lodda. Det kan därför också få allvarliga konsekvenser för den biologisk mångfalden vilket i sin tur kan ge problem även för annat fiske såsom torskfisket.

Gilla Njord på Patreon!
Become a patron at Patreon!