Danska torsklandningar 2018 – båtar och företag

Landningarna inom det demersala fisket i Danmark är spridda på många fler båtar än landningarna i det pelagiska fisket. Dessutom är det mer lokalt betonat. Landningar från Nordsjön domineras av båtar från västra Jylland, landningar från Skagerak domineras av båtar fån Nordjylland och landningar i Östersjön domineras av båtar från Bornholm. Ett par av båtarna på Bornholm ägs dock av personer från Nordjylland.

De flesta företag äger bara en aktiv båt, men Gitte Henning A/S äger flera och Henning Kjeldsen som äger Gitte Henning A/S äger ihop med sin fru flera företag med en båt vardera. Amy A/S som ägs av Tamme Egbert Bolt äger tre aktiva fiskebåtar och Frederik Isaksen Vendelbo äger flera företag med en båt fiskebåt var. Johnni Kaalund Munksgaard äger en båt och är delägare i en.

HM 128 Borkumrif

HM 128 Borkumrif. Bild: West Diesel

Danska landningar av torsk från Nordsjön 2018, båt, ton, hemmahamn, ägare

S 449 Myggenes, 455, Skagen, Lynge Fiskeri ApS (Lindy Harald Lynge)
HM 128 Borkumrif, 427, Hanstholm, Fiskeriselskabet Borkumrif ApS (fam. Nielsen)
HM 635 Karbak, 372, Hanstholm, Karbak ApS (Jan Nicolai Hansen)
L 549 Frida Amalie, 335, Thyborøn, P/R Frida Amalie L 549 (Henning Kjeldsen 51%, Johnni Kaalund Munksgaard 49%)
HM 127 Karen Nielsen, 325, Hanstholm, Karen Nielsen ApS (Johnni Kaalund Munksgaard)
L 56 Anna-Lise, 296, Thyborøn, P/R Anna-Lise (fam. Rom)
L 120 Linette, 273, Thyborøn, P/R Linette (Alfred Fisker Hansen 80%, Tommy Svart 20%)
L 654 Pia Glanz, 268, Thorsminde, P/R Pia Glanz (John Christensen 70%, Jannich Christensen 10% och Brian Kjærsgaard Jensen 20%)
L 757 Aaltje Postma, 234, Thyborøn, Aaltje Postma L 757 ApS (Tamme Bolt)
HM 555 Kingfisher, 229, Hanstholm, Ny-Kingfisher A/S (Svenn Anker Gasberg Grønkjær 83%, Brian Bjarke Rasmussen 17%)
L 249 Vestfart, 202, Thyborøn, Gitte Henning A/S (Henning Kjeldsen)
L 153 Malle, 193, Oddesund, Tommy Bach
HM 228 Pondus, 179, Hanstholm, Fiskeriselskabet Pondus ApS (fam. Sand 73%, Allan Vestergaard 27%)
L 649 Martine, 107, Thyborøn, Nordstrand Fiskeri ApS (Birthe Kjeldsen)
HM 349 Stefanie, 92, Hanstholm, Fiskeriselskabet Stefanie HM 349 ApS (Henning Kjeldsen 51%, Brian Bloch Larsen 49%)
RI 344 Mikkel-Louise, 91, Hvide Sande, P/R Mikkel-Louise (Torben Johansen 60%, Thomas Stræde Pedersen 40%)
RI 527 Vibeke Bram, 88, Hvide Sande, Kurt Adsersen
L 625 Maritana, 87, Thyborøn, Amy ApS (Tamme Egbert Bolt 67%, Marretje Dekens-Hakvoort 33%)
HG 306 Tobis, 86, Hirtshals, Kjærsgaard Hirtshals A/S (fam. Kjærsgaard)
L 518 Anette, 84, Thorsminde, Johnny Poulsen
R 231 Ocean Laura, 79, Nexø (Bornholm), P/R Ocean Laura (Kristian Barslund Jensen 50%, Per Lund-Hansen 50%)

Av båtarna som fiskade mycket i Nordsjön och Skagerak år 2018 så var och är flera ägda av Henning Kjeldsen och hans fru Birthe Kjeldsen. Det är HM 349 Stefanie, L 249 Vestfart, S 43 Nordstrand, S 149 Birthe, L 549 Frida Amalie och L 649 Martine. L 249 Vestfart och HM 349 Stefanie är numera sålda. Nån har bytts ut.

Båtarna som tillhör Lynge Fiskeri ApS som exempelvis S 449 Myggenes och S 41 Sydkysten bör sannolikt också räknas som Henning Kjeldsens. De seglar med Kjeldsens firmamärke i fören även om Lindy Lynge formellt är ägare. Även Karen Nielsen ApS ska kanske räknas till Henning Kjeldsens företag även om det ägs av Johnni Kaalund Munksgaard.

Då en mycket stor del av fiskerättigheterna för torsk i Nordsjön och Skagerak innehas av så kallade kvotbåtar är det inte de som har störst fiskerättigheter som fiskar mest torsk. Båtarna som fiskar mest hör främst hemma i Hanstholm och Thyborøn, med enstaka båtar från Skagen, Hirtshals, Thorsminde och Hvide Sande.

Danska landningar av torsk från Skagerak 2018, båt, ton, hemmahamn, ägare

S 43 Nordstrand, 159, Skagen, HG 352 Polaris ApS (Nordstrand Fiskeri Aps, dvs Birthe Kjeldsen 60%, Kim Folmer Pedersen 40%)
HM 120 Astoria, 140, Hanstholm, HM 120 Astoria ApS (Peter Baatz Kristensen 50%, Asger Ravnborg Christiansen 45%, Kaj Christiansen 5%)
FN 436 Tove Kajggard, 114, Strandby, Lars Kajgaard
HM 96 Janni, 91, Hanstholm, Kim Pedersen
HM 289 Cyrano, 86, Hanstholm, Frederik Vendelbo Fiskeri ApS (Frederik Isaksen Vendelbo)
HG 15 Luanda, 85, Hirtshals, Brian Normann Christensen
HM 335 Flipper, 83, Hanstholm, Fiskeriselskabet Flipper ApS (Ken Drachmann 50%, Peter Øgaard 50%)
HM 862 Christina Paulsen, 82, Hanstholm, Brdr. Paulsen ApS (fam. Paulsen)
HG 64 Expo, 80, Hirtshals, TN Hirtshals ApS (fam. Tindskard)
S 149 Birthe, 80, Skagen, Gitte Henning A/S (Henning Kjeldsen)
HM 86 Julie-Diremo, 76, Hanstholm, Fiskeriselskabet Diremo ApS (Gert August Olsen)
HG 35 Vendelbo, 73, Hirtshals, Jens Peter Hjermitslev
HM 293 Hesselø, 72, Hanstholm, Frederik Vendelbo Fiskeri ApS (Frederik Isaksen Vendelbo)
FN 104 Carpe Diem, 71, Østerby (Læsø), FN 104 Carpe Diem ApS (Erik Vinther Poulsen)

HM 120 Astoria

HM 120 Astoria. Bild: Willem Harlaar

Familjen Tindskard och Henning Kjeldsen också stora innehavare av fiskerättigheter för pelagisk fisk och de landar också stora mängder pelagisk fisk. Förutom HG 64 Expo äger familjen Tindskard också S 281 Elin. Totalt landade de två båtarna 127 ton torsk från Skagerak år 2018.

Landningarna från Kattegatt är så små att det inte finns anledning att redovisa dem. SG 92 Gi-Bri landade dock 28 ton.

Danska landningar av torsk från västra Östersjön 2018, båt, ton, hemmahamn, ägare

SG 92 Gi-Bri, 195, Bagenkop, Fiskeriselskabet Gi-Bri A/S (fam. Theodorsen)
R 222 Bornø, 167, Tejn (Bornholm), P/R Kirstine Vendelbo HM 292 (Valter Vendelbo och Laila Korsbæk)
R 60 Tasmania, 121, Nexø (Bornholm), Frederik Vendelbo Fiskeri ApS (Frederik Isaksen Vendelbo)
SG 120 Fru Nielsen, 94, Spodsbjerg, Fiskeriselskabet SG 120 Fru Nielsen ApS (Jonas Filip Nielsen)
ND 17 Strander, 81, Klintholm, Patrick Strander Nielsen
R 50 Nordvind, 77, Rønne (Bornholm), Kenn Aage Schou

R 161 Christina Michelle

R 161 Christina Michelle Bild: Vestværftet

Danska landningar av torsk från östra Östersjön 2018 (inkl. DØX), båt, ton, hemmahamn, ägare

R 161 Christina Michelle, 624, Nexø (Bornholm), fam. Falch Stark
R 222 Bornø, 500, Tejn (Bornholm), P/R Kirstine Vendelbo HM 292 (Valter Vendelbo och Laila Korsbæk)
R 230 Ocean Freja, 310, Nexø (Bornholm), P/R Ocean Freja (Kristian Barslund Jensen 50%, Per Lund-Hansen 50%)
R 165 Vega, 139, Årsdale (Bornholm), Jens Møller
R 200 Cometen, 100, Svaneke (Bornholm), Claus Stenmann Hansen
R 77, 96
R 60 Tasmania, 96, Nexø (Bornholm), Frederik Vendelbo Fiskeri ApS (Frederik Isaksen Vendelbo)
R 254 Romus, 95, Nexø (Bornholm), Per Clemens Ipsen
R 194 Andrea, 72, Nexø (Bornholm), Thomas Funch Thomsen

Kristian Barslund Jensen är ägare av Danmarks största fiskeriföretag, Ocean Prawns. Bolaget bedriver räkfiske på estniska, grönländska, kanadensiska och franska kvoter med båtar hemmahörande i Danmark, Estland och Kanada. Valter Vendelbo har tidigare varit stor pelagisk fiskare men sålt sina kvoter i det fisket. Istället har han och hans son Frederik Vendelbo investerat i laxfiske, musselfiske och demersalt fiske i framförallt Östersjön.

Familjen Vendelbo har i skuggan av Henning Kjeldsens stora uppköp av fiskerättigheter för demersal fisk seglat upp som Danmarks största torskfiskare. Deras investeringar har i motsats till Henning Kjeldsen inte uppmärksammats alls. De har använt de pengar de fått från försäljning av sina pelagiska fiskerättigheter till att bygga upp en styrkeposition inom det demersala fisket.

Vissa båtar fiskar i flera hav så en lista på de båtar som fiskat allra mest under 2018 är också intressant att titta på. Fisket i Östersjön är betydande och de två båtar som landade allra mest år 2018 fiskade där.

Totala danska landningar av torsk 2018 per båt (inkl. DØX), båt, ton, hemmahamn, ägare

R 161 Christina Michelle, 680, Nexø (Bornholm), fam. Falch Stark
R 222 Bornø, 667, Tejn (Bornholm), P/R Kirstine Vendelbo HM 292 (Valter Vendelbo och Laila Korsbæk)
S 449 Myggenes, 455, Skagen, Lynge Fiskeri ApS (Lindy Harald Lynge)
HM 128 Borkumrif, 432, Hanstholm, Fiskeriselskabet Borkumrif ApS (fam. Nielsen)
HM 635 Karbak, 375, Hanstholm, Karbak ApS (Jan Nicolai Hansen)
R 230 Ocean Freja, 352, Nexø (Bornholm), P/R Ocean Freja (Kristian Barslund Jensen 50%, Per Lund-Hansen 50%)
L 549 Frida Amalie, 336, Thyborøn, P/R Frida Amalie L 549 (Henning Kjeldsen 51%, Johnni Kaalund Munksgaard 49%)
HM 127 Karen Nielsen, 335, Hanstholm, Karen Nielsen ApS (Johnni Kaalund Munksgaard)
L 654 Pia Glanz, 300, Thorsminde, P/R Pia Glanz (John Christensen 70%, Jannich Christensen 10% och Brian Kjærsgaard Jensen 20%)
L 56 Anna-Lise, 296, Thyborøn, P/R Anna-Lise (fam. Rom)
L 120 Linette, 280, Thyborøn, P/R Linette (Alfred Fisker Hansen 80%, Tommy Svart 20%)
SG 92 Gi-Bri, 244, Bagenkop, Fiskeriselskabet Gi-Bri A/S (fam. Theodorsen)
L 757 Aaltje Postma, 237, Thyborøn, Aaltje Postma L 757 ApS (Tamme Bolt)
HM 555 Kingfisher, 232, Hanstholm, Ny-Kingfisher A/S (Svenn Anker Gasberg Grønkjær 83%, Brian Bjarke Rasmussen 17%)
HM 228 Pondus, 211, Hanstholm, Fiskeriselskabet Pondus ApS (fam. Sand 73%, Allan Vestergaard 27%)
L 249 Vestfart, 202, Thyborøn, Gitte Henning A/S (Henning Kjeldsen)

Tittar vi på företag så är familjen Vendelbos företag tillsammans störst följt av Henning Kjeldsen. I Henning Kjeldsen företagsgrupp räknar jag då bara in de företag och båtar han och hans fru äger majoritet i, dvs Gitte Henning A/S, P/R L 549 Frida Amalie, Nordstrand Fiskeri ApS och HG 352 Polaris ApS.

Totala danska landningar av torsk 2018 per företag, familj/företag, ton, hemort, ägare

Familjen Vendelbo, 1 113, Hanstholm
Henning Kjeldsen, 912, Skagen
Familjen Falch Stark, 680, Nexø (Bornholm), fam. Falch Stark
Lynge Fiskeri ApS, 455, Thyborøn, Lindy Harald Lynge
Barslund Jensen, 450, Nexø (Bornholm)
Fiskeriselskabet Borkumrif ApS, 432, Hanstholm, fam. Nielsen
Karbak ApS, 375, Hanstholm, Jan Nicolai Hansen
Karen Nielsen ApS, 335, Hanstholm, Johnni Kaalund Munksgaard
P/R Pia Glanz, 300, Thorsminde, John Christensen 70%, Jannich Christensen 10% och Brian Kjærsgaard Jensen 20%
P/R Anna-Lise, 296, Thyborøn, fam. Rom
P/R Linette, 280, Thyborøn, Alfred Fisker Hansen 80%, Tommy Svart 20%
Fiskeriselskabet Gi-Bri A/S, 244, Bagenkop, Fam. Theodorsen
Aaltje Postma L 757 ApS, 237, Thyborøn, Tamme Bolt
Ny-Kingfisher A/S, 232, Hanstholm, Svenn Anker Gasberg Grønkjær 83%, Brian Bjarke Rasmussen 17%
Fiskeriselskabet Pondus ApS, 211, Hanstholm, fam. Sand 73%, Allan Vestergaard 27%

Om vi räknar in bolag som troligen är beroende av Henning Kjeldsen eller kan betrakta som bulvaner för Henning Kjeldsen som Lynge Fiskeri ApS, Karen Nielsen ApS och August A/S (ägt av Kim Folmer Pedersen) var det som landades av företag knutna till Henning Kjeldsen tillsammans med Kjeldsens egna hela 1 839 ton torsk under år 2018. De båtar som ägs av August A/S och Lynge Fiskeri ApS seglar med Henning Kjeldsens märke i fören. De båtar där Johnni Kaalund Munksgaard är ägare eller delägare, HM 127 Karen Nielsen och L 549 Frida Amalie, landade totalt 671 ton år 2018.

Tamme Bolts farbror Tamme Egbert Bolt som äger Amy A/S landade för sin del 159 ton med sina tre båtar. Lägger vi hop de två nära släktingarnas landningar var de totalt 396 ton år 2018. Många av de båtar som fiskar torsk fiskar också kuller (kolja), sej, kulmule (kummel) och havtaske (marulk). En del fiskar också rödspätta, tunga och piggvar,.

Källor: Fiskeristyrelsen, Danska skeppsregistret, CVR

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!

Ett svar på “Danska torsklandningar 2018 – båtar och företag”

Kommentarer är stängda.