Storfiskarna i Hirtshals äger numera varvet

I Hirtshals finns ett reparationsvarv som främst ägnar sig åt att underhålla och reparera fiskebåtar. Sen 1 januari är företaget kontrollerat av de fyra stora fiskeriföretagen i staden, Rederiet Ruth A/S som ägs av Gullak Madsen, Asbjørn A/S som ägas av familjen Magnusen, Beinur A/S som ägs av familjen Tindskard och Isafold Invest ApS som har samma huvudägare som P/R HG 333 Isafold, dvs paret Karsten Mølgaard och Lise Bjørn Jørgensen.

De fyra nämnda fiskeriföretagen äger 25 % vardera i företaget Hornsnes Invest A/S som grundades i novmeber 2018. Sen den 1 januari äger detta företag 50% av aktierna i HY Group A/S. Ytterligare 10% av aktierna verkar fiskeriföretagen äga på annat sätt, för ägarna av dem står för 60% av det reella ägandet i HY Group A/S. Resterande 40% ägs av de tidigare huvudägarna. Rasmus Brohus, som också är VD, äger 20% och Jesper Reinholt 20%. HY Group A/S är moderbolag för Hirtshals Yard A/S och Vestkajens Maskinværksted A/S. Det totala antalet anställda i företaget är cirka 70 personer. Hirtshals Yard driver varvsverksamhet med en flytdocka medan Vestkajens Maskinværksted driver flera slipar där mindre fiskbåtar kan tas upp, repareras och underhållas eller byggas om. De tillverkar också vinschar och kan nyproducera fiskebåtar samt färdigställa dem.

Rasmus Brohus etablerade Hirtshals Yard A/S år 2012 tillsammans med Jesper Reinholt och Ejerselskabet af 3. maj 2012 ApS, bestående af Marine El A/S, Seamech A/S, Kølemadsen A/S, Seamar Scandinavia A/S, Boll Petersen Holding Aps och Tonny Asbjørn Jensen Holding Aps,

Anledningen till att de stora fiskeriföretagen gått in som delägare i varvet är den olycka som inträffade på varvet i höstas med den då takförsedda flytdockan som kantrade varvid fiskebåten son fanns inuti skadades och leveransen av den försenades. Detta ledde sannolikt till kraftigt ökade kostnader för varvet både för att räta upp dockan, reparera skadorna på dockan och fiskebåten samt eventuellt skadestånd till fiskebåtens ägare. Det rörde sig om så stora extra kostnader att varvet var i behov av nytt kapital för att kunna överleva och genom kapitaltillskottet från fiskeriföretagen kunde konkurs undvikas. De stora fiskeriföretagen anser nog för sin del att de behöver ett lokalt varv för att hantera reparationer och underhåll på fiskebåtar.

I samband med reparationerna av flytdockan togs taket bort och i januari kunde verksamheten i flytdockan återupptas.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!