Norska fiskeridirektoratet underkänner räkrist

Den räkrist Fiskeridirektoratet dömer ut är den med två paneler som avser att skilja småräkor från stora räkor förutom att den också skiljer bort fisken. De menar att den inte fungerar nä’r det gäller att sortera bort småräkor. Detta framgår av de beslut om realtidstängning i Skagerak och Nordsjön som Fiskeridirektoraret beslutat om under mars månad:

Ved dei første stengingane har flåten fått dispensasjon frå stenginga dersom dei har innmontert seleksjonsrist for utsortering av reker under minstemålet. Men prøver av fangstane viser at dette ikkje har hatt ønska effekt.

I områder som for tida er stengt er det difor ikkje opna for slik dispensasjon. Prøvefisket til Sjøtjenesten og fangstrapportar frå reketrålflåten vil avgjere om det kjem fleire stengingar framover.

Den rist som skiljer fisk från räkor anser de dock fungerar bra. Orsaken till stängningarna är att det fångas för stor andel småräkor. Faktum är att det fångas väldigt lite räkor överhuvdtaget, men den stora mängden småräkor tyder på att kvoterna framöver kan tänkas öka:

– Det er gode fangster, men store mengder reker under minstemålet på 6,5 cm. Det uroar oss at det er så mykje reker under minstemålet og at seleksjonsinnretningane i reketrålen ikkje ser ut til å vere effektive nok. Men samstundes kan dette tyde på at 2018-årsklassen av reker i Nordsjøen og Skagerrak er svært god og det bør love godt for rekefisket i sør framover, seier fiskeridirektør Liv Holmefjord.

Det norska Fiskeridirektoratets konstaterande om den rist som ska skilja småräkor för stora räkor visar att den nya risten inte kan lösa problemen med överkapacitet och uppgradering (high-grading) i det svenska fisket. Det som i första hand behövs är färre fiskebåtar.

Enda effektiva sättet att genomföra det på ett någorlunda rättvist sätt är att införa individuella överförbara fiskerättigheter (TFC, ITQ) i allt demersalt fiske på Västkusten. Det räcker inte bara med räkfisket för då blir det överkapacitet i andra fisken när de som lämnar räkfisket flyttar dit. I Danmark finns 8 räktrålare som fiskar sammanlagt dubbelt så mycket räkor som Sveriges 62 båtar (i praktiken är det dock bara cirka 40 på grund av att en del äger 2 eller fler båtar med räkfisketillstånd).

Gilla Njord på Patreon!
Become a patron at Patreon!