Veckans båt – GG 450 Lavön

GG 450 Lavön är den enda bomtrålare som fiskat med svenska flagg. Det var också en stor fiskebåt, på sin tid en av de allra största i Sverige, med sitt bruttotonnage på 511 ton och längd på över 44 meter. Båten importerades till Sverige 1990 och fick då namnet GG 450 Lavön. Året innan hade tillstånd beviljats för fiske.

Innan den hamnade i Sverige hade den nederländsk flagg och hette UK 173 Lubbertje Kramer. Den byggdes år 1984 för Ichtus & Post BV som ägdes av familjen Post. Båten hade då en motor på 4 050 hk (cirka 2 975 kW) vilket var en mycket kraftig motor i jämförelse med de flest andra svenska fiskebåtar vid denna tid..

lavön2_plahn

GG 450 Lavön. Bilden från Fiskebåtar.se.

Ägare i Sverige var bolaget Fiskano AB, enligt vissa uppgifter hälftenägt av nederländska intressen och hälftenägt av svenska. Andra uppgifter tyder på att det var ett helt nederländskägt företag. Detta bolag hade dessförinnan, 1989, köpt en annan båt med samma nummer och namn. Den GG 450 Lavön köptes från familjen Arvidsson i Rönnäng och hette fram till 1988 GG 778 Lövön. Denna äldre båt ersattes 1990 med bomtrålaren som fiskade på svenska kvoter i Skagerak och på framförhandlade kvoter i Norges och EG:s fiskezoner i Nordsjön. I huvudsak var båten hela tiden den hade svensk flagg bemannad med nederländare.

1991 var Lavön inblandad i ett rättsfall om illegalt fiske, men om jag förstår det rätt så slapp båten straff efter att de överklagat ett tidigare beslut. Samma år var den också föremål för en motion i svenska riksdagen.

Som svensk fiskade båten också utanför Namibia år 1992.

Båten såldes till Norge och D.G. Berntsen AS år 1996 efter att ha legat upplagd sen 1994 och blev R 450 K Fiskeberg, från 1999 R 450 K Fish Hunter och ägd av Fish Hunter AS. 2002 fick den en ny motor, en Wärtsilä diesel på 3 056 hk. Nederländska T. van Slooten & L. Post var från 1999 ägare av eller delägare i det norska bolaget. Familjen Post var delägare i det nederländska bolaget. Båten höggs upp på Fornæs i Grenå år 2008.

Fiskano som företag finns fortfarande kvar, del som ett nederländskt bolagFiskano BV, som har en omfattande export av fisk till Sverige och med en svensk filial. Ägare av företaget var tidigare Klaas Post via Fish Con Urk BV. Familjen Post synes alltså ha varit inblandade sen 1980-talet i företaget Fiskano. Men idag ägs företaget av Stichting Fish Con, dvs en stiftelse. Stiftelsen äger också del i Iade BV som har Benthic Holding BV som huvudägare. Benthic Holding är kontrollerat av den stora fiskerikoncernen van der Zwan. Även Yaponcha BV är ett företag i vilket Stichting Fish Con är delägare, i det fallet tillsammans med Martolien BV. Klaas Post är väl sannolikt en av de som kontrollerar stiftelsen tillsammans med familjen van der Zwan och en del andra fiskeriföretag och fiskarfamiljer.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!