GG 450 Lavön på fiske i Namibia

GG 450 Lavön är troligen den enda bomtrålare som haft svensk flagg. Den var dock hela tiden ägd av nederländare och i huvudsak bemannad av nederländare. Under tiden med svensk flagg var båten nere i Namibia på fiske år 1992. Läs mer…

Advertisements

GG 450 Lavön – en svensk bomtrålare

Inlägg nr 6 av 6 i serien Bolagsägda fiskebåtar

Inlägg nr 6 av 6 i serien Bolagsägda fiskebåtar1989 beviljades tillstånd för en så kallad bomtrålare i Sverige. Veterligen är det första och enda gången som det funnits en bomtrålare som fiskat med svensk flagg. Bomtrålning hör till det mesta Läs mer…