Fiskemöjligheter för räka 2019

I det demersala svenska fisket finns det individuella fiskemöjligheter för räka. Detta innebär att varje båt i början av året får en tilldelning, en kvot, av räka som de kan fiska under året. För många båtar är den tilldelningen långt under vad de landar, för andra är den långt över. Fiskemöjligheterna kan bytas, säljas och köpas under året.

Totalt har 61 båtar fiskemöjligheter för räka i Skagerak. En del av dessa båtar är gamla skrotbåtar som bara finns för att de har en räkfiskelicens medan andra är småbåtar som inte används till nåt egentligt fiske. Dessa båtar kan kallas kvotbåtar. Innehaven av fisketillståndet (dvs fiskemöjligheterna) är i de flesta fall en person men ibland ett företag. Denne person är inte alltid ägaren till båten. Det finns också några personer som har flera licenser.

24 båtar landade mer än 20 ton räka år 2018 och 40 båtar landade mer än 3 ton. Några av de senare är rena kvotbåtar. Några av de som fiskar mindre kan också räknas som aktiva båtar så uppskattningsvis finns det cirka 45 aktiva båtar i räkfisket. Tabellerna över fiskemöjligheter omfattar både Skagerak och Nordsjön. Notera att fiskemöjligheter överförs mellan båtar under hela året. En del överför mer i början av året, andra i slutet. Det gör att de fiskemöjligheter en viss båt har kommer att vara olika under olika tider på året.Vad det blir i slutändan år att se genom att titta på hur mycket båtarna landar.

GG 73 Ingun

Fördelning av fiskemöjligheter per båt 2019, båt, kg, licensinnehavare, båtägare

 • GG 73 Ingun, 28 606, Per-Olof Ivarsson, Fiskeri AB Ingun
 • LL 628 Atlantic, 27 549, Lars-Johan Olsson, LL 628 Atlantic AB
 • LL 207 Nautic, 26 602, Kent Sivertsson, Vingaskär Fiskeri AB
 • GG 567 Karlsö*, 25 188, Jonas Klingander, Jonas Klingander
 • GG 701 Arkö*, 24 358, Arkö Fiske AB, Arkö Fiske AB
 • GG 234 Kennedy, 20 830, Olle Larsson, Jonas Klingander
 • LL 627 Stenskär*, 18 694, LL 628 Atlantic AB, LL 628 Atlantic AB
 • GG 707 Arkö, 17 196, Roger Aronsson, Arkö Fiske AB
 • SD 622 Vanguard, 17 196, Henrik Thuresson, SD 622 Vanguard AB
 • GG 411 Orion*, 17 196, Stefan Westerberg, Valöskär AB
 • SD 578 Vikingö Nord, 16 612, Janne Jansson, SD 578 Vikingö AB
 • SD 248 Axö*, 14 330, Christer Axelsson, Axelsson
 • GG 578 Svanvik*, 14 330, Sandefjord Fiske AB, Sandefjord Fiske AB
 • SD 437 Viken, 14 330, Sören Karlsson, SD 437 i Edsvik AB
 • GG 181 Västerland, 12 699, Kjell Sörensson, Västerland AB
 • SD 539 Gryning, 11 464, Björn Tobiasson, AB Nordkosters Fisk
 • SD 47 Brattskär, 11 464, Claes Lek, Wogenius/Johansson
 • SD 191 Silverön*, 11 464, Conny Ivarsson, Titania Fiskeri AB
 • LL 470 Starlet*, 11 464, Hans Andersson, Hans Andersson
 • SD 623 Dagny, 11 464, Hans Larsson, Hans Larsson
 • SD 416 Nippon, 11 464, Ingvar Samuelsson, LL 91 Fisk & Skaldjur AB
 • GG 105 Titania, 11 464, Jörgen Andersson, Titania Fiskeri AB
 • SD 286 Listerö, 11 464, Listerö av Grebbestad AB, Listerö av Grebbestad AB
 • LL 425 Vikefjord, 11 464, Ove Bergman, Ove Bergman
 • LL 497 Zaida*, 11 464, Patrik Segersten, LL 207 Nautic AB
 • LL 775 Rio, 11 464, Smögens Skaldjur & Fiskeri AB, Smögens Skaldjur & Fiskeri AB
 • SD 511 Eros III, 11 464, Jan-Olof Hellberg, Resö Skaldjur AB
 • SD 341 Sundland II, 11 464, Tomas Jansson, SD 341 Sundland AB
 • SD 748 Odderö*, 11 464, Västerland AB, Västerland AB
 • GG 781 Sandefjord, 11 464, Åke Johansson, Sandefjord Fiske AB
 • GG 173 Vingafjord, 10 802, Jonas Abrahamsson, Vingafjord Fiskeri AB
 • GG 980 Danafjord*, 10 747, Robert Ivarsson, Fiskeri AB Ingun (via dotterbolag)
 • GG 410 Valöskär*, 10 747, Valöskär AB, Valöskär AB

Totalt har 33 båtar mer än 10 ton räka i årliga fiskemöjligheter. Flertalet av dessa båtar hör också till de som fiskar mer än 20 ton. Men några båtar fiskade inte så mycket under 2018. De är markerade med asterisk i tabellen. Flertalet av dem ägs av företag som också har en annan båt. Några båtar med mindre fiskemöjligheter fiskade också över 20 ton. Det gällde exempelvis GG 892 Strannefjord, GG 1221 Singapore och LL 9 Svartskär. Även dessa båtar tillhör i vissa fall företag med flera båtar.

Valöskär AB ägde GG 504 Randi år 2018. Med den båten fiskade företaget under en del av året. Men inte över 20 ton räka.

Av de båtar som har fiskemöjligheter på över 10 ton räka men inte fiskade över 20 ton ägs 9 stycken av företag som har 2 eller fler båtar. GG 701 Arkö, GG 980 Danafjord, GG 578 Svanvik (tidigare LL 578) och SD 748 Odderö kan betraktas som kvotbåtar rakt av. LL 497 Zaida som verkar ägas av LL 207 Nautic AB är också en kvotbåt, men LL 207 Nautic AB saknar en annan större båt då de bara äger 30% av LL 207 Nautic som istället majoritetsägs av Vingaskär Fiskeri AB. GG 567 Karlsö och LL 627 Stenskär (tidigare GG 348 Milton) används till annat fiske.

Fem båtar som har fiskemöjligheter på över 10 ton räka saknar några större fiskemöjligheter på fisk och/eller kräfta. De sex båtarna är SD 248 Axö, SD 47 Brattskär, LL 470 Starlet, SD 623 Dagny och SD 748 Odderö. Det är bara två av dem, SD 623 Dagny och SD 47 Brattskär, som bedrev nåt större räkfiske år 2018, dvs de landade mer än 20 ton. Brattskär och Odderö ägs av företag som också har en annan båt med fiskemöjligheter för fisk och/eller kräfta. LL 470 Starlet (landade 8 ton) och SD 248 Axö (landade 1 ton) sålde eller hyrde sannolikt ut en del av sina fiskemöjligheter. Ägaren av LL 470 Starlet äger också en båt med fiskemöjligheter för kräfta och lite fisk, LL 89 Pauline.

GG 234 Kennedy

Fördelning av fiskemöjligheter per företag 2019, företag, kg, hemort, ägare

 • Jonas Klingander, 52 020, Hönö
 • LL 628 Atlantic AB, 46 243, Grundsund, Olsson
 • Arkö Fiske AB, 41 554, Dyrön, Aronsson/Ivarsson
 • Fiskeri AB Ingun, 39 353, Fotö, Ivarsson
 • Vingaskär Fiskeri AB, 26 602, Styrsö, M. Johansson
 • Sandefjord Fiske AB, 25 794, Fotö, Johansson
 • Valöskär AB, 25 077, Vrångö, Westerberg
 • Västerland AB, 24 163, Hönö, Sörensson
 • Titania Fiskeri AB, 22 928, Fotö, Ivarsson/Andersson
 • LL 91 Fisk & Skaldjur AB, 20 337, Lysekil, Upper
 • SD 622 Vanguard AB, 17 196, Grebbestad, Thuresson
 • Wogenius/Johansson, 17 196, Sydkoster
 • SD 578 Vikingö AB, 16 612, Havsstensund
 • Axelsson, 14 330, Nordkoster
 • SD 437 i Edsvik AB, 14 330, Grebbestad/Edsvik, Karlsson

När det gäller LL 91 Kristina och LL 91 Fisk & Skaldjur AB är det så att Hagberg Fiske AB (P. Hagberg) verkar vara innehavare av fisketillståndet för båten medan den ägs av LL 91 Fisk & Skaldjur AB. Förhållanden liknar därvidlag läget för företagets andra fiskebåt, SD 416 Nippon. Hagberg Fiske AB äger också GG 892 Strannefjord som fiskade över 20 ton räkor 2018. Räknas fiskemöjligheterna för GG 892 Strannefjord ihop med fiskemöjligheterna för LL 91 Kristina blir det totalt 17 471 kg räkor.

Läs också: Svenska räklandningar 2018

Källor: Havs- och vattenmyndigheten, allabolag.se, proff.se, klubbmaritim.com

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!

2 svar på “Fiskemöjligheter för räka 2019”

Kommentarer är stängda.