Kristina Yngwe på SFPO:s årsmöte

Kristina Yngwe är centerpartist och ordförande i riksdagens miljö- och jordbruksutskott. Detta utskott handhar fiskefrågorna. Hon pratade på årsmötet för Sveriges Fiskares PO (SFPO) som ägde rum igår. Fokus för hennes framträdande var vad som är på gång i EU, i Sverige och rent allmänt när det gäller fiskeripolitik.

Hon förkastade helt alla förslag på att bottentrålning skulle förbjudas och menade att skrivningarna i regeringsförklaringen och januariöverenskommelsen inte måste innebära att bottentrålning förbjuds i marina skyddsområden. Det finns ju skrivet att undantag ska vara möjliga och hon menade att det fungerade bra i Kosterhavet. På det sättet ska det fungera hävdade hon. Men det kändes lite oklart och osäkert. Hur det blir i slutändan är ju inget vi vet nu. Blir det likadant i Bratten som i Kosterhavet även i fortsättningen? Det är det ingen som vet trots att det även där var så att fisket skulle vara kvar. Det var i praktiken en förutsättning för att skyddsområdet skulle kunna skapas. Att det inte är aktuellt med att förbjuda bottentrålning är naturligtvis bra men om det inte finns några vatten där det går att fiska med bottentrål så spelar det ju ingen roll.

Hon var också inne på att alla fiskebåtar ska förses med kameror. Det ska vara både obligatoriskt och frivilligt. Vilket naturligtvis inte är möjligt. Vad det innebär är heller inte klart. Övervakningskameror som också filmar besättningen eller bara kameror som filmar fångsten. Det var mycket oklart på denna punkt men det är uppenbarligen nåt som diskuteras i EU.

Annat som diskuteras är stöd till moderniseringen av fiskeflottan där vissa saker kanske ska ändras. Mer specifik än så var hon inte. Något som diskuteras är bland annat stöd till fiskare som vill byta till skonsammare redskap.

När det gäller torskfiskestopp i Östersjön så menade hon att Sverige arbetade på att få igenom det. Men Polen, Litauen och Lettland var mot. Mer sa hon egentligen inte om det men det finns vad jag förstår ett förslag om Danmark och ett stopp för riktat fiske i östra Östersjön men med en bifångstkvot på samma sätt som i Kattegatt.

Naturligtvis nämnde hon att regeringen tillkännagivit om att licensjakt för säl ska införas. Men på en direkt fråga om huruvida det skulle kunna bli möjligt att sälja sälprodukter (det är idag förbjudet av EU på grund av en WTO-överenskommelse) sa hon att det i praktiken inte var möjligt att ändra reglerna på detta område.

Utan att kunna tjäna pengar på säl kommer licensjakten på säl sannolikt inte bli någon framgång. Extrainkomster på säljakt skulle annars kunna vara ett mycket bra komplement till kustnära småskaligt fiske.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!