Torskfiske förbjuds i Oslofjorden

Situationen för den kustnära torsken i södra och östra Norge länge med Skagerakkusten är lika problematisk som för kusttorsken i Bohuslän. Något yrkesfiske på kusttorsk förekommer inte i något av områdena och norska myndigheter uppger att fritidsfiske står för större delen av torskfisket i Oslofjorden. Sannolikt är det likadant i Bohusläns fjordar. Situationen har varit allvarlig i cirka 40 år i Bohusläns fjordar och troligen också i Oslofjorden och södra Norge.

Torskfiskeförbudsområde Oslofjorden

Men Norges myndigheter är mer beslutsamma än de svenska. De har nu förbjudit allt torskfiske inklusive fritidsfiske i Oslofjorden och från Jomfruland nationalpark i väster till gränsen mot Sverige i öster. Dessutom har de beslutat att öka säljakten:

  • Direktefiske etter torsk fra Telemark til grensen mot Sverige innenfor grunnlinjen forbys
  • Totalt fiskeforbud i områdene torsken gyter, fra 1. januar – 30. april, i området fra Lindesnes til Sverige.
  • Undervannsjakt tillates i gytefelt da dette er helt selektivt
  • Fiskeridirektoratet kan gi en begrenset dispensasjonsadgang. Det kan settes vilkår for å øke kunnskap.
  • Bestandsutviklingen og effektene av forvaltningstiltakene følges opp i reguleringsmøter, og i tråd med ny kunnskap om fritidsfiske, gytefelt, bestandsutvikling og fangstpress.
  • Selkvoten i området økes med 20 prosent.

För yrkesfisket kommer dispenser att ges till bland annat räkfiskare som fiskar med rist på samma sätt som idag sker i Kosterhavets nationalpark i Sverige. Torsk som fångas måste återföras till havet.

Naturligtvis borde samma sak ske i Sverige. Allt torskfiske inklusive fritidsfiske borde förbjudas i Bohusläns fjordar och nära kusten. Inget torskfiske från land bör vara tillåtet. Som det är idag är det bara förbjudet i i fjordarna runt Orust och i Gullmarsfjorden. Däremot är trålfiske förbjudet i stora områden, längs hela kusten och i alla fjordar med undantag av Gullmarsfjorden där det är tillåtet i ett mindre område.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!