Marint reservat i södra Kattegatt?

År 2017 skickade Länsstyrelsen i Skåne ut ett förslag om ett naturreservat i Södra Kattegatt. Nu har detta förslag helt plötsligt blivit en nyhet i svensk media. Förslaget går ut på att det område i södra Kattegatt där totalt fiskeförbud råder och som ligger på svenskt territorialvatten ska bli naturreservat ihop med ett område innanför trålgränsen där fisket har tidsmässiga begränsningar. Det är tänkt att fiske även fortsatt ska var förbjudet i området.

Länsstyrelsen argument är att reservatet behövs för att skydda torsk och tumlare. Tumlare är inte på något sätt hotade i Kattegatt, där finns någonstans mellan 20 000 och 40 000 tumlare om vi också räknar Bälthavet i Danmark.

I det aktuella området förekommer heller inget garnfiske, inte heller i området innanför trålfiskegränsen där det är tillåtet, så tumlare är inte utsatta för någon fara från fisket. Bottentrålning är ofarligt för tumlare. Innanför trålfiskegränsen finns ingen bottentrålning heller och i södra Kattegatt har det länge (10 år) varit förbjudet för svenska och danska yrkesfiskare men inte för andra.

Fiske har varit helt förbjudet sen 2009 i syfte att skydda torsken och för att torskbeståndet ska kunna återhämta sig från den kollaps som drabbat torsken i Kattegatt för länge sen. Trots att förbudet nu funnits i 10 år har ingen återhämtning observerats. Några spill-overeffekter från den hör typen av ganska små skyddade områden har heller aldrig observerats. Men det tror Annelie Johansson, miljödirektör i Skåne, som uttalat sig i i Fiskejournalen. Hn menar också att det är bra för det småskaliga fisket. De småskaliga yrkesfiskarna själva är dock klart negativa till ett marint naturreservat:

Fiskarna i området är dock skeptiska till förslaget och befarar att fisket kan komma förbjudas helt. Att tumlarna behöver skydd köper de inte heller.

– När man var liten blev man imponerad om man fick syn på en tumlare. Nu är de så många som vi aldrig har sett förr, så uppenbarligen klarar de av att reproducera sig. Det finns ingen anledning att skydda dem, säger fiskaren Johan Jönsson till tidningen.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!