Veckans båt – GG 330 Carmona

GG 330 Carmona är en av Sveriges största fiskebåtar. Båten som är hemmahörande på Dyrön levererades från Tjörnvarvet 2014 och är i grunden samma konstruktion som den två år tidigare byggda GG 778 Lövön men Carmona är längre. Skrovet är inte byggt på Tjörnvarvet men konstruktion och färdigställande av båten skedde på det lilla varvet i Rönnäng som ägs av samma familj, Arvidsson, som äger Lövön AB, det bolag som äger GG 778 Lövön. Riga Shipyard byggde skrovet. När båten var alldeles nylevererad råkade den ut för en olycka, dock utan några allvarliga konsekvenser.

Båten ägs av familjen Gustafsson via bolaget Båt GG 330 Carmona AB. Styrelsen består av Anders Gustafsson med frun Gunnel Marie Gustafsson som suppleant. Ombord på båten arbetar även sönerna Fredrik Gustafsson och Eric Gustafsson, Thomas Kjellberg, Simon Olof Kjellberg samt Martin Ivarsson som är bror till Mattias Ivarsson som är delägare i den andra större fiskebåten på Dyrön, GG 707 Arkö. Bolaget har cirka 10 anställda, det är två besättningar om 5 personer vardera som turas om. Ägarna av Båt GG 330 Carmona nominerades till årets företagare på Tjörn år 2017 men vann inte.

Anders Gustafsson är också styrelseledamot i PFG Fish AB, GG 350 Liz AB och FF Skagen fond i Danmark som är huvudägare i fiskmjölsföretaget FF Skagen A/S. GG 350 Liz AB som äger båten med samma namn ägs av alla som arbetar på GG 330 Carmona. GG 350 Liz används till kräftfiske. PFG Fish AB ägs av Båt GG 330 Carmona, Lövön AB, Midlake Fiskeri AB och B-C Pelagic AB.

GG 330 Carmona är på 1 023 bruttoton och 50 meter lång. Huvudmotorn är en MaK 6M25 på 2000 kW. MaK ägs av Caterpillar. Hjälpmotorerna är Volvo-Penta. Propellern är från Berg Propulsion, också det ett Caterpillarföretag och sidopropellrar (thrusters) är Caterpillar BTT 111.

Båten används främst till sill- och skarpsillsfiske. Huvuddelen av fisket sker i Östersjön. Men de fiskar också sill i Skagerak och tobis i Nordsjön. Sillen från Skagerak används till konsumtion medan tobis samt sill och skarpsill från Östersjön används till fiskmjöl och foder. Vid sillfisket i Skagerak är GG 330 Carmona en av de båtar som använder en rist för att undvika bifångst av sej. Fisket bedrivs ofta ihop med GG 778 Lövön, ibland i form av partrålning. Flyttrål (pelagisk trål) och semipelagisk trål är det som används i fisket.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!