Forskningsfartyget Svea i Lysekil

Den 2 juli levererades till Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Leveransen skedde vid Armonvarvet i Vigo i Spanien där fartyget byggts under två år. Därefter var det tänkt att fartyget skulle seglas hem till den nya hemmahamnen Lysekil dit med start från Vigo den 5 juli. Strax efter avfärden fick de dock problem med framdrivningssystemet. Färden fick avbrytas och fartyget återvände till Vigo.

Svea

Fartyget lämnade Vigo efter reparationer av framdrivningsystemet i måndags och har anlänt till Lysekil idag.

Några månader försenat i förhållande till den ursprungliga leveranstiden, men det är ingenting i jämförelse med Göteborgs Universitets forskningsfartyg Skagerak som är fyra år försenat. Något som orsakat problem även för en del av Sveriges fiskeriföretagare.

Totalt har det nya fartyget kostat 445 miljoner kronor, pengar som lånats av Riksgälden. Den årliga kostnaden på 55 miljoner kronor för drift, ränta och avbetalningar täcks av hyresintäkter och av statsanslag.

– Intresset var stort när vi upphandlade varv för tre år sedan säger Lasse Thorell, chef för fartygsenheten, i ett pressmeddelande. Därför har vi fått ett fantastiskt fartyg till en rimlig kostnad. Med en stabil ekonomi prioriterar vi att fartyget ska användas så mycket som möjligt. Det finns intresse från svenska universitet och myndigheter och vi har även fått förfrågningar från Norge och Danmark.

2011 togs föregångaren U/F Argos ur drift och sedan dess har Sverige saknat ett oceangående forskningsfartyg. 2015 gav regeringen SLU i uppdrag att köpa och äga Sveriges nya forskningsfartyg. Under mellantiden har SMHI och SLU hyrt fartygstid på finska och danska fartyg.

– Det är 45 år sedan Sverige senast fick ett nytt fartyg av den här typen, säger Erik Fahlbeck, vicerektor på SLU. Det nya fartyget innebär nya möjligheter och säker tillgång till oumbärlig forskningsinfrastruktur, det är en stor dag för svensk havsforskning och havsmiljöövervakning.

När fartyget kommer till Lysekil inleds också en flera månader lång utbildningsperiod då besättningen och expeditionsdeltagare från SLU och SMHI ska lära sig att använda fartyget och den avancerade forskningsutrustningen ombord. Fartygets första skarpa uppdrag blir i oktober 2019.

Fartyget är konstruerat för att vara extremt tyst. Innan det blir helt godkänt ska därför ljudmätningar genomföras vid en akustisk anläggning i norska Herdlefjorden för att kontrollera att det motsvarar kraven i Ices 209, en internationell standard för utstrålat buller. Ljudnivån ska vara så låg att fisk i havet inte undviker fartyget förrän det befinner sig 10–20 meter bort, i stället för 100–200 meter för vanliga fartyg. Ljudmätningarna kommer att genomföras i september 2019.

Svea är på 3 150 bruttoton och 70 meter långt. Totalt finns plats för 28 besättningsmän och expeditionsdeltagare i enkelhytter ombord. Båten har dieselelektrisk drift med två Caterpillar-dieslar som driver två seriekopplade elektriska växelströmsmotorer med en effekt på 1 000 kW vardera.

Gilla Njord på Patreon!
Become a patron at Patreon!