Fiaskobygge försenar fiskebåtar

Det forskningsfartyg som Nautavarvet i Polen bygger för Göteborgs Universitet är flera år försenat då varvet inte haft kompetens för bygget. Göteborgs Universitet gjorde det vanliga felet, en dålig upphandling som ledde till att de var tvungna att ta det billigaste budet. Det är i grunden upphandlingreglerna som är fel då de tvingar offentliga köpare att ta de billigaste buden istället för de bästa buden. I förlängningen blir de billiga buden dock ofta de dyraste. Göteborgs italienska spårvagnar är ett typexempel precis som forskningsfartyget till Göteborgs universitet.

Men det är inte bara Göteborgs universitet och Nautavarvet som fått problem på grund av misslyckandet med forskningsfartyget. Också flera fiskeriföretag har drabbats. Torönland HB har beställt två fiskebåtar vid Karstensens Skibsværft i Skagen, nya GG 204 Tor-ön och GG 207 Torland. Skroven ska byggas vid Nautavarvet och de är nu kring ett år försenade. Problemen med den försenade leveransen kan innebära att företaget får fiskerättigheter konfiskerade av staten. Fiskerättigheter de inte har kunnat utnyttja genom att de inte haft en båt på grund av strulet med forskningsfartyget. De gamla båtarna såldes i samband med beställningen av de nya.

Ett annat företag som också drabbats är Kristine Fiskeri AB på Donsö som beställt en ny NC 330 Kristin vid Karstensens Skibsværft. De har dock en egen fiskebåt och löper ingen större risk att drabbas av konfiskationer och liknande när det gäller deras tyska fiskemöjligheter.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!