Danska fiskare kritiska till torskfiskestopp i Östersjön

EU-kommissionen har beslutat om torskfiskestopp i södra Östersjön med undantag av Öresund och Bälthavet. Det slår extra hårt mot yrkesfisket på Bornholm där flertalet yrkesfiskare livnär sig på trålfiske av torsk i södra Östersjön. Deras möjligheter att försörja sig som fiskare har i praktiken helt tagits bort. Detta innebär självklart att de är mycket kritiska till torskfiskestoppet. Dessutom är fisket inte orsaken till torskens problem.

Thomas Thomsen, ordförande för Bornholms og Christiansøs Fiskeriforening säger följande med anledning av torskfiskestoppet:

Thomas Thomsen forklarer, at når forbuddet også gælder fangst af torsk som bifangst, vil det også komme til at gå ud over fiskeriet af både skrubber og rødspætter.

– Det her stopper alt fiskeri for os, vi kan ikke fiske efter fladfisk, fordi vi kan risikere, at der er en torsk i nettet. Det her er rigtig kolort for det bornholmske fiskeri.

Även Danmarks Fiskares PO (DFPO) är mycket negativa:

Lukningen rammer ekstra hårdt for de bornholmske fiskere, der har fiskeri i den østlige Østersø, fortsætter Svend-Erik Andersen. De samme fiskere er i forvejen hårdt ramt bl.a. på grund af den enorme vækst i sælbestanden i de senere år. Der er dels tale om sælbestandens indhug i torskebestanden, dels om sælormen, som inficerer torsken og hindrer torskens vækst.

Samtidigt far DFPO med osanning för de påstår att rödspättefisket kan fortgå då bifångsterna av torsk är nästan obefintliga. Det är nu inte sant. Det är i stort sett omöjligt att fiska rödspätta med trål utan att också få torsk om inte trålen är utrustad med rist eller annan anordning för att sortera bort rundfisk. Sådana trålar används idag inte i fisket i Östersjön då detaljstyrningen från myndigheterna när det gäller redskapsutformning omöjliggör det.

Men den springande punkten i kritiken av det plötsliga torskfiskestoppet är att det inte gör nån nytta. Inte heller enligt Internationella Havsforskningsrådet (ICES) som föreslagit nollkvot för år 2020. Torskfiskestoppet kommer istället att slå ut yrkesfisket utan att torsken räddas. Det är naturligtvis ett förhastat beslut att stoppa torskfisket med omedelbar verkan.

Det som behövs för att rädda torsken i Östersjön är i första hand inte ett fiskestopp utan licensjakt på säl (minst 10 000 skjutna gråsälar per år vore nog rimligt) och skarv, åtgärder för att stoppa klimatförändringarna och minska läckagen av gödningsmedel från jordbruket i framförallt Polen. Åtgärder har redan vidtagits när det gäller jordbruket i framförallt Danmark där utsläppen av gödningsämnen från jordbruket kunnat minskas ordentligt.

Läs mer: Fisket är inte orsaken till torskens problem i Östersjön

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!