Nytt svenskt fiske i Västerhavet blir MSC-certifierat

Ett stort fiske i Skagerak, Kattegatt och Nordsjön, där svenskt fiske ingår, är nu MSC-certifierat. Det innebär att svenska fiskare för första gången kan landa MSC-certifierad kolja, kummel, långa, rödspätta, gråsej, tunga och lubb.

Det är 10 olika yrkesfisken från fyra länder som slagit sig samman och MSC-certifierat sig som ett enda stort fiske.

– Det har varit en lång process där vi i ett samarbete över landsgränser har lyckats lösa gemensamma utmaningar. Vi är mycket glada att vi nu är i hamn med detta, och därmed kan vi visa för alla att vi fiskar hållbart, säger Peter Olsson, ordförande i Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO), i ett pressmeddelande.

Samarbete över nationsgränser

Certifieringen är ett resultat av ett samarbete mellan fiskeorganisationer från Sverige, Danmark, Tyskland och Nederländerna och gäller både stor- och småskaliga fisken i Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt. MSC-certifikatet omfattar ett brett spektrum av bestånd, arter och redskapstyper som utvärderats tillsammans enligt MSC:s standard.

Även i Danmark är yrkesfiskarna organisation mycket nöjda med certifieringen:

– Vi er meget stolte af, at det er lykkes at komme i hus med den nye certificering. De danske fiskere fanger fisk af høj kvalitet, vores fiskerier er bæredygtige, og størstedelen af vores fangster er MSC-certificeret. Det her er prikken over i’et. Det er en fantastisk sejr, siger Kurt S. Madsen, formand for PO-Udvalget, Danmarks Fiskeriforening.

– Engagemanget som fiskarna visat är mycket glädjande. Det är fantastiskt att så många inblandade vill dra sitt strå till stacken och bidra till hållbart fiske, säger Linnéa Engström, programdirektör för MSC i Skandinavien och Östersjöregionen.

Gedigen certifieringsprocess

Utvärderingsprocessen utfördes av ett oberoende certifieringsföretag och tog mer än två år, vilket speglar certifikatets stora och komplexa karaktär. Under processen genomfördes samråd med berörda parter, beståndsstatus analyserades, fiskets påverkan på andra arter och livsmiljöer utvärderades och fiskeriförvaltningens effektivitet granskades.

Nu när fisket har uppnått MSC:s standard för ett hållbart fiske fortskrider arbetet med fokus på att bli ännu bättre, något som krävs för att få behålla MSC-certifieringen. En av förbättringsåtgärderna handlar om rutiner för kontroll och övervakning som måste fungera väl för att säkerställa att det fiskas hållbart. Att kunna dokumentera att landningsskyldigheten efterlevs är en viktig utmaning i detta sammanhang. Årliga kontroller av oberoende revisorer säkerställer att förbättringarna genomförts.

Tidigare var delar av de fisken som nu certifierats istället certifierade under tio individuella MSC-certifikat, och idag har de slagits ihop till ett enda MSC-certifikat. Certifikatet omfattas av 15 separata bestånd av 12 arter, 10 redskapstyper och 3 fångstområden i Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt som täcker 961 fartyg vid certifieringstillfället. Av dessa båtar är 121 svenska.

Fiskeorganisationerna som ingår:

Fisket består av fyra fiskeklientgrupper: Danmarks Fiskeriforening Producentorganisation (DFPO), Coöperatieve Visserij Organisatie (CVO), Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) och Erzeugergemeinschaft Nordsee (EZG) från fyra länder: Danmark, Nederländerna, Sverige och Tyskland .

De arter som ingår i certifikatet är:

Kummel, kolja, gråsej, lubb, långa, rödspätta, äkta tunga, glasvar, havskräfta och nordhavsräka. Nordhavsräka och havskräfta var redan certifierade vid sammanslagningen till det nu certifierade fisket.

Arten glasvar har aldrig förut varit MSC-certifierad.

Torsk och vitling är också med i certifieringen, men dessa är för tillfället suspenderade på grund av att beståndsstatusen nyligen ändrats.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!