Siklöjefisket förlorar MSC-märkningen

MSC-certifikatet för siklöjefisket i Norrbotten kommer att dras tillbaka den 9 november 2019 meddelade certifieringsföretaget Bureau Veritas i mitten av oktober. Orsaken är att fisket har hamnat efter schemat med att göra de förbättringsåtgärder som krävs för att behålla certifikatet. Beslutet fattades av Bureau Veritas i samband med den fjärde årliga revisionen av fisket. 

Siklöjan fiskas huvudsakligen för sin rom som säljs som den ursprungsmärkta Kalix Löjrom. Fisket pågår under några intensiva veckor i september-oktober. Att certifikatet dras tillbaka den 9 november innebär att siklöja som fångats före detta datum får säljas som MSC-certifierad, medan siklöja som fångats från och med den 9 november inte får märkas med MSC. 

De två villkoren som inte kunnat uppfyllas inom angiven tidsram för att kunna behålla MSC-certifieringen berör siklöjans beståndsstatus och förvaltningsstrategin för siklöjefisket. 

Enligt beräkningar utgör sälarnas andel av fiskeridödligheten mellan 75-85%. Detta betyder att vi i fisket har mycket begränsade möjligheter att verka för ett hållbart fiske, så länge man inte begränsar sälens uttag. Analyserna försvåras också betydligt av att siklöjan är en speciell fiskart som är väldigt beroende av miljöförhållanden. Situationen fortsätter att vara svår så länge vi inte hittar en analysmodell som passar både till siklöjans biologi och MSC:s koncept av gränsvärden, förklarar Ingvar Lerdin (NKFPO) och Teija Aho (SFPO), representanter för det certifierade fisket.

En del aktiva fiskare menar att forskarna sprider falska uppgifter om siklöjefisket.

Åtgärder för att komma tillrätta med de utmaningar siklöjefisket står inför kommer efter årets säsong att diskuteras inom samförvaltningsgruppen där fiskets organisationer, SLU Aqua och HaV ingår. 

– Vi hoppas kunskapsläget kring siklöjebeståndet snabbt kan förbättras och att man enas om en bra förvaltningsstrategi så att detta ikoniska fiske snart igen kan skylta med det blå miljömärket, säger Linnéa Engström, programdirektör, MSC Skandinavien och Östersjöregionen, i ett uttalande på MSC-hemsidan.

Det osannolikt att försäljningen av Kalix löjrom kommer att minska på grund av att MSC-certifieringen suspenderas. Problemet är i allmänhet att efterfrågan på löjrom är mycket större än tillgången. Något minskad efterfrågan kommer bara marginellt att påverka den situationen. Det som fiskats i år har MSC-certifiering och beslutet påverkar i princip bara nästa års fiske.

För att få stabilare förutsättningar för siklöjefisket är säljakt också ett måste. Utan säljakt sannolikt ingen MSC-märkning i framtiden.