Underutnyttjad inhemsk fisk kan hjälpa Östersjön att återhämta sig

Östersjön lider av ett överskott av näringsämnen (övergödning) som påverkar det känsliga ekosystemet och får direkt effekt på fiskbestånd, marint liv och vattenkvalité. Efter ett omfattande arbete för att minska näringsutsläppen från land, måste vi nu också ta itu med det överskott av näringsämnen som har ansamlats i Östersjön under de senaste decennierna.

Fiske är en effektiv metod för att återvinna näringsämnen från Östersjön till land och minskar övergödningen av havet. I Finland bidrar fisket årligen med en fosforreducering på 700 ton, vilket är dubbelt så mycket som landets fosforreduktionsmål från landbaserade källor.

Karpfisk, såsom braxen, id och mört trivs i övergödda vatten och finns i överflöd i Östersjön. Dessa fiskar är både hälsosamma och välsmakande, dock har vi i Sverige ingen tradition av att äta karpfisk.

Finland har legat i framkant med att fiska och använda karpfisk som livsmedel. 2015 lanserade John Nurminen Foundation (JNF) ett projekt för att sälja karpfisk på kommersiell basis. De första produkterna började säljas i butik 2017.

“Vi är glada för att få göra ett pilotprojekt i Sverige eftersom vi sett bra resultat i Finland. Utöver att vara en kostnadseffektiv åtgärd för att minska övergödningen i Östersjön, ger den en ny inkomstkälla för det småskaliga lokala fisket samt en hälsosam och närproducerad proteinkälla för slutkunden. Det är också ett stort nöje att samarbeta med våra finska kollegor, lära av varandra och bygga vidare på framgångsrika projekt” sager Peter Wiwen-Nilsson, VD för Race For The Baltic.

Efter projektets stora framgång har finska och svenska organisationer (Race For The Baltic, Guldhaven Pelagiska, Rädda Lumparn, Ålands Fiskarförbund och JNF) tagit beslut om att utöka förvaltningsfisket till Åland och Sverige. Detta projekt (Baltic Fish) finansieras av Baltic Sea Action Plans stiftelse.

“Detta är ett innovativt och handlingsorienterat projekt som förstärker och förbättrar samarbetet mellan finska och svenska parter för att förbättra Östersjöns miljö. Därav passar projektet in under BSAP-stiftelsens direktiv, eftersom stiftelsen finansierar nya typer av projekt som har positiv påverkan på Östersjön” sager Anja Nysten, Senior Manager på NEFCO och stiftelsechef för BSAP-stiftelsen.

“Vi är mycket nöjda med att ha Sverige och Åland ombord. Att äta hållbar och vildfångad Östersjöfisk, (speciellt underutnyttjade arter) gynnar havet och är ett klimatsmart livsmedelsval. Dessutom, genom att skapa inkomster för lokalt fiske, upprätthåller vi den traditionella försörjningen för kustfiskare som är en integrerad del av den svenska och finska skärgårdskulturen.” säger Marjukka Porvari, Direktör för Östersjöprojekt på JNF.

Baltic Fish-projektet kommer arbeta nära lokala myndigheter för att skapa regler kring hållbart fiske, övervaka vilka fisketekniker som används samt säkerställahälsoaspekterna för mänsklig konsumtion. Dessutom kommer projektet samarbeta med kommersiella aktörer för att etablera en välfungerande produkttionskedja och kommersialisering. De första produkterna förväntas vara tillgängliga på svenska marknaden 2020.

”Detta projekt ger oss ett utmärkt tillfälle att lansera hållbara och lokala fiskeprodukter på den svenska marknaden för att möta ökande konsumentkrav på miljövänliga fiskebaserade produkter. Genom att ta hand om hela produktionskedjan, från fiske till färdig produkt, har vi möjlighet att skapa exakt den typ av produkter som våra kunder letar efter. På detta sätt stöder vi också Sveriges hållbara livsmedelsstrategi och ger möjligheter för en ny generation fiskare. ”säger Teija Aho, VD för Guldhaven Pelagiska AB.

Gilla Njord på Patreon!
Become a patron at Patreon!